Přivandrovalí paraziti lžou, ale EU to nevadí, vždyť oni přece mohou

Dánská imigrační služba (DIS) potvrdila své podezření, že většina z 800 údajně nezletilých migrantů lhala o svém věku, aby tak zvýšila své šance na získání azylu. Prostě muži, kterým bylo i výrazně přes 20 let předstírali, že jsou mladiství. A jak na to reagovali jejich zastánci?

Imigrační vetřelec

migrační vetřelec


Jejich zastánci, resp. různé neziskovky prohlásily, že chudáky imigranty označujeme za lháře. Nebo reagovaly taky tím, že v jejich zemích se věk nebere v úvahu a proto neví, kolik jim je let. Aha, takže oni neví, kolik jim je let. Ale ví, že jsou nezletilí.

To je ta vtipnější část. Tou smutnější je bohužel to, že Evropská unie jaksi sama nedodržuje své zákony. Protože podle těchto zákonů nemá právo na azyl ani mezinárodní ochranu ten, kdo o sobě uvede nepravdivé údaje. Proč nejsou dotyční okamžitě deportováni?

Pár hospodských lže, tak tedy uvalíme trest na všechny. EET je v podstatě taková kolektivní vina. 3/4 migrantů lhalo. Neměli bychom tedy uvalit kolektivní vinu na všechny? V jednom případě ano, v druhém se to nesmí?

Taky je zajímavé, jak ti “xenofobové a rasisté” měli přece jenom pravdu. Něměli by se různí “experti” z ČT nad sebou zamyslet? V čem spočívá jejich expertíza, když “xenofobové a rasisté” bez škol zvládnou předvídat situace lépe nežli oni? Nebude to náhodou tím, že “experti” spíše mluví o svých snech, ale na realitu kašlou?

Většina imigrantů jaksi “záhadně” zapomněla nebo ztratila doklady? Když Afgánci a Eritrejci utíkali před “válkou”, zapomněli na doklady. Ale mobily si vzít stihli… Taky je zvláštní, že tolik vědců a inženýrů nezná svůj věk. Nějak se vám ta multikulti utopie hroutí pod rukama, milí sluníčkáři. Logika je neúprosná.

banner-cex-660x220

A nakonec citace ze zákona:

  • Zjevná nedůvodnost žádosti o udělení mezinárodní ochrany:
  • uvádí pouze ekonomické důvody
  • bez vážného důvodu uvádí nesprávné údaje o své totožnosti nebo státním občanství nebo tyto údaje odmítá uvést
  • žádá o udělení mezinárodní ochrany pouze proto, aby unikl situaci všeobecné nouze

    uvádí skutečnosti zjevně nevěrohodné

    s cílem ztížit zjištění skutečného stavu věci zničil, poškodil nebo zatajil svůj cestovní doklad či jinou důležitou listinu anebo s tímto cílem předložil padělaný nebo pozměněný cestovní doklad či jinou důležitou listinu

    jako zjevně nedůvodná se zamítne i žádost o udělení mezinárodní ochrany, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany přichází ze státu, který Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu, neprokáže-li žadatel o udělení mezinárodní ochrany, že v jeho případě tento stát za takovou zemi považovat nelze


polados-prepravujeme-vas-byznys


Zdroj.