Úchylný gender slaví. V Austrálii už mají muže, ženy a neurčené pohlaví

Australský soud přišel s jen těžko uvěřitelným verdiktem. Na žádost padesátiletého aktivisty Norrieho ze Sydney uznal neexistenci výhradně muže nebo ženy, neboť on se necítí být ani jedním. Australané tak nově při styku s úřady mohou na rodných, úmrtních nebo oddacích listech, uvádět jako své pohlaví nejen ´muž´, nebo ´žena´, ale i ´neurčené pohlaví´.

Austrálii jsem vždy považoval za jednu z možností, kam emigrovat s rodinou, až situace v Evropě dosáhne pro nás principiálně neudržitelných hodnot v oblastech fašizoidních návrhů na ovládání lidí ze strany Evropské komise, EU, a pod jejími nadřazenými právními normami, které jsou od doby Lisabonské smlouvy přijímány většinovým hlasováním, také ze strany naší vlády. Poprvé jsem zastříhal ušima v okamžiku, kdy si odhlasovali ve věci uhlíkové daně tresty pro tzv. myšlenkové zločince. Zjednodušeně dává tato právní úprava státu do rukou nástroj, jak pokutovat občany a podniky za popírání údajně fatálního vlivu člověka na globální oteplování a za zveličování dopadu zavedení uhlíkové daně na ceny výrobků a služeb. „Obchody a restaurace by mohly čelit pokutě až $1.1 millionu australských dolarů, pokud číšníci nebo prodávající chybně obviní uhlíkovou daň za nárůst cen nebo zveličí její dopad,“ informoval svého času Daily Telegraph s odvoláním na místopředsedu státní regulační Australské komise pro konkurenci a spotřebitele Dr. Michaela Schapera. Ten je odhodlán nekompromisně postihovat tyto „chybné“ komentáře pracovníků firem po telefonu, přímo v obchodu nebo na jednáních, nebo postihovat reklamu, nálepky na produktech, webové stránky, hlasové zprávy, smlouvy a vyjednávání smluv, u kterých by obsahem bylo cokoli, co by mělo vyvolat zdání, že cena je nově vyšší právě proto, že bylo nutno zohlednit zavedenou uhlíkovou daň. Jako kdyby to nebyla pravda. Zkrátka takový ryze totalitní zákon,zakazující pod sankcí myslet a sdělovat.

Výše uvedené jsem ještě přešel. Co už je pro mě ovšem za hranicí, je poslední rozhodnutí soudu, které dalo jednu ránu na solar plexus zdravému rozumu a přidalo vlastně i několik ran do doposud i úředně obsahově poměrně zřetelných rozkroků. Už ne jen ´muž´ a ´žena´, ale i ´neurčené pohlaví´. Pro zařazení do poslední nové kolonky pak stačí, když se občan bude cítit být genderově neutrální, tedy nebude se cítit být ani mužem, ani ženou. Nechme stranou, co si myslím o lidech, kteří si při pohledu mezi vlastní nohy nejsou jistí. Nechme stranou jak daleko to dojde, až se přihlásí jiný aktivista, který se cítí být psem, kočkou, tchořem, květinou, nebo mimozemšťanem, který má na Zemi své poslání. Mě napadly jiné poměrně praktické otázky, u které si nejsem jistý, zda na ně pamatoval australský soud. Tak například:

1) „Vyhlašujeme pátrání po pachateli násilného trestného činu. Pozor, je nebezpečný a může být ozbrojen. Je pravděpodobné, že ve své násilné činnosti bude pokračovat. Mějte se proto na pozoru. Je asi 180cm vysoký, štíhlé postavy, hnědé oči, a je neurčeného pohlaví.“

2) „Je nám líto, běžte domů, o žádný přestupek se nejednalo, neboť ona osoba, močící na dámských záchodcích, která se vám na první pohled snad zdála být mužem, je neurčeného pohlaví. V daný okamžik močení se podle vlastního vyjádření cítila být ženou.“

3) „Abychom odstranili nerovnost a nežádoucí diskriminaci mezi občany, vypisujeme nový dotační program na vybudování třetího typu toalet, které jsou od příštího ledna ve všech veřejných prostorách povinné. K toaletám zvlášť pro muže a ženy nyní přibydou toalety pro neurčené pohlaví.“

4) „Novinkou na Olympijských hrách je nové dělení všech soutěží a sportovců. Kromě například štafety na 400m mužů a žen uvidíte také štafetu na 400m neurčeného pohlaví. Také koulařky a kladivářky, které se cítily být chlapem, už nebudou diskriminovány. Nově budou soutěžit s muži, kteří se díky výkonům mnohdy cítili být ženou, v jedné kategorii.“

5) „Někteří aktivisté se cítili být diskriminováni reklamou na hygienické přípravky a potřeby, zaměřenou výhradně na muže, nebo na ženy. V souvislosti s odstraněním této genderové nerovnosti a s ohledem na obecně stanovované kvóty i v jiných oblastech lidské činnosti, mají nyní výrobci nově povinnost vyrábět, na trh uvést, a tedy i genderově rovnoměrně propagovat své zboží i pro neurčené pohlaví.“

Jistě každého z vás napadne řada jiných absurdit, které mohou přijít na řadu v okamžiku, až se genderoví aktivisté proberou s oslav tohoto svého nového legislativního úspěchu. Podáte prst, a sežerou vás i s botami. Pro mě osobně se Austrálie tímto rozhodnutím vyřadila ze seznamu zemí, kam odcestovat za větší mírou svobody. Otázkou je, kolik míst nám ještě na této planetě zbývá, kde zdravý rozum odolává těm idiotům, kteří v posledních letech mění svět za netečného přihlížení většiny. Té většiny, která zjevně nesouhlasí, ale drží hubu, protože má pocit, že zrovna tohle se jí netýká.

Zdroj: frantisekmatejka.cz