Rozsévači strachu

Proč přišli do Evropy? Někteří utekli před válkou, někteří šli za lepším životem, stejně jako jiné generace před nimi. Až potud by bylo vše v pořádku. Ale není. Situace byla ze strany EU a zejména jejího lídra Německa velice podceněna.

Imigrační vetřelec

vetřelec

Kontroly neexistovaly a neexistují, takže do států EU mohl (a dosud může!) de facto vstoupit kdokoliv. Civilizovaný člověk předpokládá, že pokud jde někam na návštěvu nebo žádat o azyl v cizí zemi, bude a musí se chovat dle požadavků hostitele. Že tam v té které zemi, jenž je postavena na židovskokřesťanských základech, tradicích a na demokratických zákonech, je nutné tyto základy a tradice tolerovat a zákony dodržovat. Dennodenně jsme svědky, že se tak neděje a radikalizace v útocích na tyto základy, tradice i zákonem chráněné subjekty narůstá. Kde hledat vinu?

Začněme od příčin, které vedly a vedou k masové imigraci a k radikalizaci islámu:

  1. Agresivní „vývoz západní demokracie“ do zemí, které o západní demokracii nestály a nestojí a totální rozvrácení do té doby fungujících a suverénních států.
  2. Multikulturní šílenství, které chtělo mnohdy násilně spojovat a obohacovat kultury, aniž by ty kultury o to stály, upřednostňováním menšin před většinami, ba přímo dehonestaci většin, které kulturní obohacení menšinou odmítaly.
  3. Ztráta suverenity jednotlivých států EU a otevřené hranice bez důsledných kontrol. Ztráta národní hrdosti a vlastenectví a naopak vše, co souvisí s národem a vlastí označovat hanlivě jako náckovství, rasismus a xenofobii.


banner-cex-660x220

Pokračujme důsledky, které z těchto příčin vznikly:

  1. Totálně rozvrácené a často válkou zmítané země, kdy se právě Západ stává tím úhlavním nepřítelem. Enormní nárůst radikálního islámu, vznik teroristických skupin a vznik Islámského státu, který si vytýčil za úkol násilně islamizovat svět.
  2. Společenskopoliticky řízená negativní dikriminace většiny, pozitivní diskriminace menšin, uplatňování „dvojího metru“ při potírání zločinnosti, násilné vnucování jiné kultury, jiných zvyků a tradic již malým dětem tak, aby v ních vznikaly předem (pomocí sociálního inženýrství) vypracované zvyky a návyky, které nejsou shodné s kulturou, tradicemi a zvyky jejich rodičů a prarodičů.
  3. Pokračování destabilizace jednotlivých států EU pomocí nesmyslných nařízení, vynucovaných pod hrozbou tvrdých sankcí a snaha vybudovat jeden evropský superstát, kterému budou vládnout nikým nevolení evropští komisaři a evropský parlament. Pomalé, ale zřejmé oklešťování svobody slova, nedotknutelnosti obydlí, práv občanů na ochranu života a majetku pomocí řízeného odzbrojování obyvatelstva. Vydávání norem a zákonů, které přidávají justici a ozbrojeným složkám nebývalé a často totalitní pravomoci. Neustálé prosazování europanství nad národní identity.

A dojdeme k výsledku, který se plíživě rozrůstá pomocí nestvůrných Rozsévačů strachu. Ne, nejsou to imigranti, respektive mezi nimi skrytí teroristé, bojovníci IS, radikální muslimové, uplatňující právo šaría za každých okolností. Rozsévači strachu jsou právě politici, kteří tak činí na příkaz mocných, kteří vidět nejsou, ale kteří za ty nitky tahají. Právě oni – politici a mocní, ten strach pomocí médií vytvářejí, právě oni činí vědomě a systematicky lidi bez názoru (resp. s názorem prosazovaným jako jediným tím správným) a právě oni vytvářejí mohutnou totalitní říši, kde budou vládnout lidem bez vůle, lidem svázaným strachem.

Budoucnost? Jsou jen dvě cesty:

  1. Buď se podvolíme, necháme se zlomit strachem a necháme se zotročit.
  2. Nebo budeme proti tomu jakkoliv bojovat, abychom Rozsévače strachu svrhli do propadliště dějin a znovu jsme se stali hrdými národy s demokratickými zákony, normami i vedením států.


polados-prepravujeme-vas-byznys


Zdroj.