Povede „více demokracie“ k lepšímu vládnutí?

Pokud se ve sněmovně najde alespoň sto dvacet poslanců nutných ke změně ústavy, mohl by již pro příští obecní volby v roce 2014 platit zákon, s jehož návrhem právě přichází strana TOP 09. V obcích do 1 500 obyvatel povinně a obcích mezi 1 500 a 10 000 obyvatel dobrovolně se bude volit starosta přímo. To znamená, že člověk, který získá ve volbách největší počet hlasů, se automaticky stává starostou. TOP 09 věří, že do budoucna by se takto mohli volit i starostové a primátoři větších měst a také hejtmani krajů.

Na první pohled se to zdá jako dobrý nápad. Člověk s největší důvěrou svých spoluobčanů stane v čele obce. Návrh odpovídá tezi, že naše země potřebuje více demokracie. A vlastně je také tak trochu odpovědí na volání po zrušení stranických principů politiky. Vítězem v obecních volbách nemá být strana a její program, ale jednotlivec.

Odhlédněme nyní od skutečnosti, že demokratický systém od vzniku Československa v roce 1918 je založen na stranickém principu a že i díky této tradici se naše země dokázala a dokáže bránit extremistickým výstřelkům. Výjimkou byla jen okupace v roce 1939, která přinesla nacistickou totalitu, a revoluce v roce 1948, která nás vehnala do totality komunistické. Odstoupení od stranického systému je proto trochu nepochopitelné a je třeba se zamyslet nad jeho úskalími.

Systém „nejsilnější jednotlivec vítězí“ může přinášet řadu nepříjemných problémů. Zkusme si například představit, jak může připravovaný model také fungovat. Může se stát, že největší počet hlasů získá ve volbách nějaká osobnost (ať už skutečná nebo vytvořená na základě populistických očekávání), ale přitom subjekt, za který tato osobnost kandidovala, nemusí mít celkově dostatek hlasů na to, aby mohl v obci vládnout sám či v koalici s jiným subjektem. V takovém případě by starosta musel usednout do čela obce jako opoziční politik a proti sobě by pak měl většinu zastupitelstva. O lepší formě vládnutí by se v takovém případě asi nedalo mluvit.

Navíc by si každý takový starosta musel dát setsakramentský pozor, aby nějakým svým rozhodnutím nepopudil některé své spoluobčany. Protože návrh TOP 09 počítá rovněž s tím, že skupina občanů bude mít právo podat zastupitelstvu návrh na odvolání starosty. To musí nutně vést k tomu, že se každý starosta jen bude bát jakéhokoliv kontroverznějšího rozhodnutí, aby to snad nevedlo k jeho odvolání. Takoví starostové tedy budou v konečném důsledku mnohem slabšími, než jak tomu bylo doposud.

Z návrhu zákona na přímou volbu starostů tedy jednoznačně vyplývá, že pokud projde, ocitneme se na cestě k „nepolitické politice“ slabých starostů. A to i přesto, že se TOP 09 tváří, že tento zákon naopak starosty posílí. A platí to i bez ohledu na podporu, jakou návrhu zákona vyslovil prezident Zeman.

Zdroj.