Jsme připraveni? Ne, nejsme…

Co je primárním cílem ve válce? Zničení infrastruktury země. Proč zrovna infrastruktura a ne třeba konkrétní vojenské cíle? Protože při zničení infrastruktury je ohroženo i zásobování vojska, jeho přesuny a manévrování.

AnonymousCo tvoří infrastrukturu?
1. Dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení.
2. Technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.
3. Občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.
4. Veřejné prostranství.

Dá se říct, že v guerillové válce je primární cíl totožný, jen v menším rozsahu než v klasické konvenční válce vedené armádami. A zjednodušeně lze říct, že v guerillové válce je nejvíce ohrožená technická infrastruktura, protože je snáze napadnutelná a má dalekosáhlé následky pro obyvatelstvo. Teroristé, záškodníci mohou snadno v organizovaných skupinách s dobrým krytím, včetně komunikace, v jednu chvíli napadnout několik strategických cílů, které mohou vyvolat tzv. řetězovou reakci, tj. přestane fungovat jeden cíl, který je napojený a důležitý pro další, ten pro další a tak dále.

Třeba vyřazením více než dvou třetin rozvoden ČEPS (tj. cca 28 rozvoden!!!), včetně nenávratného zničení transformátorů dojde k takovému přetížení přenosové soustavy ve zbytku přenosové soustavy, že dojde k samovolnému výpadku i zde. Každá rozvodna, včetně přidružených transformátorů má jasnou technickou a technologickou strukturu, ale má nedostatečné zabezpečení, včetně fyzické ostrahy, která je maximálně tvořená z lidí s platem max. 120Kč/hodinu a ve většině neozbrojenou, neboť to zákony neumožňují. Důchodci z bezpečnostních agentur, kteří si přivydělávají k důchodu… Nebo si myslíte, že rozvodny společnosti ČEPS a.s. hlídají oddíly s armádním výcvikem a armádním vybavením??? Zničení rozvodny a úplná destrukce transformátorů je v naší zemi až velice snadné…

banner-cex-660x220

A co se stane po zničení rozvoden??? Nastane tzv. blackout, který může trvat značně dlouhou dobu, tak dlouhou, že ohrozí další technické infrastruktury – vodárny a plynárny nebudou dodávat vodu či plyn, nepůjdou čerpadla závislé na elektřině. Nebude fungovat kanalizace, odpadní čistírny a to bude mít za následek vznik epidemií. Přestanou fungovat veškeré telefonní, mobilní a internetové sítě – ztráta komunikace znamená nedovolání se pomoci, nemožnost se ohlásit příbuzným, integrovaný záchranný systém přestane fungovat. Nebude fungovat lékařská péče, bude jen základní pro těžké případy. Náhradní zdroje přestanou fungovat do několika dnů – kdy jim dojde palivo. Nebude fungovat jakékoliv bankovnictví, bankomaty, nebudete moct natankovat benzín do automobilů u pumpy, nic si nikde nekoupíte, protože peníze ztratí jakoukoliv hodnotu a protože ani pokladny, zásobování a personál obchodů nebudou fungovat. Odhaduje se, že po týdenním až desetidenním blackoutu, když dojdou lidem zásoby potravin a vody, začne docházet k rabování. Od rabování, které budou muset ozbrojené složky násilně rozhánět a trestat střelbou do lidí, je jen malý krůček k občanské válce… A tohle je jen výpadek elektřiny, kdy bude vyřazena elektrická přenosová soustava pro větší část státu.

Na dlouhodobý výpadek elektrické energie se sice krizové štáby připravují, simulují různé testy a spokojeně všechny kolem ujišťují, že i v případě blackoutu bude zajištěna péče a služby obyvatelstvu budou fungovat. Ale co bude fungovat? Městská hromadná doprava jistě fungovat nebude – na tohle nejsou kapacity žádného dosud známého záložního agregátu, který by vyráběl elektřinu pro provoz metra či tramvají. Maximálně budou jezdit autobusy, dokud budou fungovat agregáty pohánějící čerpací stanice dopravních podniků, ale i ty potřebují naftu. Která banka nebo obchodní centrum má záložní zdroje, které naběhnou a začnou vyrábět elektřinu, aby vše fungovalo? Nemají. Mají jen záložní UPS zdroje, které použijou k záloze dat na serverech, nic víc. A co nemocnice? Ano, pro nouzové potřeby mají záložní agregáty, ale opět jen jako nouzové opatření a zajišťující zdroj elektřiny třeba pro neodkladné operace. Dokud nedojde nafta…

Krizové štáby a integrovaný záchranný systém „předpokládají„, že pokud by k totálnímu blackoutu došlo, že nebude trvat déle než tři dny. Nevím, co je vede k takovému optimismu (není to spíše zatajování skutečnosti, že tomu tak nebude?). Onen předpoklad ale může zhatit blackout v okolních státech, nemožnost opravit přenosovou soustavu v čase do tří dnů (pokud bude zničena zcela destrukčně!). Není přenosová soustava = není elektřina! Není elektřina = není život. Až tak jsme si zvykli na každodenní přítomnost elektrické energie, že nás ani nenapadne jen malou myšlenkou pomyslet, že by elektřina prostě došla. Jsme tak svázaní moderními technologiemi, které jsou založeny na elektrické energii, že si už neumíme představit život bez mobilů, notebooků, televize, kávovaru, mikrovlnky atd. Vznikne davové šílenství…

Kolik lidí má doma zásoby nejnutnějších potravin a vody na minimálně 14 dnů, kolik lidí má zajištěné osvětlení domovů (baterky, svíčky), kolik lidí vydrží bez koupání či sprchování více než týden??? Zeptejte se v okolí… Spousta lidí si bude ťukat na čelo a označí vás za blázna – „Vždyť to se NIKDY NEMŮŽE STÁT!“

Ale může a to kdykoliv.

polados-prepravujeme-vas-byznys


Zdroj.