Dezinformační centrum je podezřelé vinou jeho politizace

Aby bylo věrohodné, byť dle mého není vůbec potřebné, muselo by mít nějakou formu nezávislosti, aspoň formální…, jako mají soudy, veřejnoprávní média nebo vysoké školy (akademické svobody).

Adam Mikulášek | foto: youtube.com


Jenže ono Centrum proti terorizmu a hybridním hrozbám spadá přímo pod ministerstvo vnitra. Takže nikoli nezávislá, nebo aspoň „nezávislá“ instituce, myšleno nezávislá na ministrovi či vládě, která v dané době vládne, ať je složena z jakýchkoli politických subjektů. Určování, co je „dezinformace“ a co nikoli, to je velmi závažné, stejně jako otázka, jak dobře či špatně nás informují veřejnoprávní média, příp. zda se na školách učí historie podle toho, kdo je právě ministrem školství, nebo zda mají školy jistou formu nezávislosti (školní rady apod.). Instituce, která by označovala dezinformace, propagandu apod., by se musela řídit pevnými a nestrannost zaručujícími pravidly (pravda/lež, fakta/fikce…), nikoli východ/západ či prounijní/protiunijní…, aby mohla být pro občany věrohodná. Takováto politicky závislá instituce jako CTHH zmíněné podmínky dle mého názoru nesplňuje.


Představte si, že by nějaký ministr spravedlnosti navrhl, že celý soudní systém přejde pod jeho pravomoc a jeho ministerstvo bude jmenovat např. nejvyšší a ústavní soudce, a také podle své vůle odvolávat? A to bez spoluschvalování senátem či jinou institucí? Byly bychom ještě demokratickým a svobodným státem? Nebo kdyby ministr kultury požadoval, aby se ČT převedla pod jeho ministerstvo, stejně jako pravomoce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání? Nebo kdyby z ministerstva školství přišel návrh na zrušení akademických svobod a plného podřízení škol vůli ministerstva? Patrně by se vyzývalo k občanskému neklidu, masovým demonstracím ve stylu roku 1989, masivním stávkám za obranu svobody a demokracie…, ale proti „dezinformačnímu centru“, které ani náhodou není nezávislé na politicích, protože spadá přímo pod ministerstvo vnitra, zjm. V otázkách personálních, jako je jmenování jeho vedení, jsem nezaznamenal žádnou významnou ani nevýznamnou demonstraci či stávku, jako by to většině lidí bylo „šumafuk“.

Skutečně se obávám, že byť by zřízení Centra proti terorizmu a hybridním hrozbám bylo i nakrásně tisíckrát míněno s těmi nejlepšími a nejčistšími úmysly, tak už tento jediný fakt, že se jaksi zapomnělo myslet na „pojistky“ jeho politické nezávislosti, jej v očích většiny veřejnosti naprosto diskredituje, tedy znedůvěryhodňuje.

polados-prepravujeme-vas-byznys


Zdroj.

Další články k tématu:

loading...