Pane prezidente, kandidujte…

Pane prezidente, veřím, že mne dnes nezklamete, a že dnes večer oznámíte svůj úmysl opět kandidovat na další pětileté období ve funkci prezidenta republiky. V současné době si totiž neumím představit, že by tuto funkci měl vykonávat někdo jiný, než vy.

Libor Čermák

Neumím si například představit, že by případný nově zvolený prezident republiky byl jen stroj na podpisy a na kladení věnců.

Nehci ani takového prezidenta, který by nás chtěl přesvědčovat například o takové, sluníčkáři hlásané tzv. „pa-pravdě“, že jistá, k jinověrcům nenávistná a povýšenecká nábožensko-politická ideologie vymyšlená někdy v 7. století na principu středověkých praktik a svého vítězství nad světem, je podle něho tzv. náboženstvím lásky a míru.

Nechci ani takového prezidenta, který by chtěl mít špatné vztahy s některým z prezidnetů třech hlavních světových mocností, kterými jsou USA, Čína a Rusko.

Nechci ani takového prezidenta, který by říkal, že se má šetřit na investicích do infrastruktury a nedokázal by do Česka přitáhnout ani jednu větší zahraniční inevstici.

A nechci ani takového prezidenta, který všechny zmíněné a další podobné neřesti mnohých politiků neuměl nazvat pravými jmény.

Pane prezidente Miloši Zemane, v současné době jste skutečně jedinou výraznou politickou osobností, který by tuto funkci dokázala vykonávat právě podle mých, a to nejen těch výše zmíněných kritérii. A můžete si pak být jistý, že ve mne svého voliče mít budete.


Zdroj.