Európsku úniu treba rozdeliť na moslimský Západ a kresťanský Východ

Rímska ríša bola rozdelená na Západ a Východ, životaschopnejší bol Východ, ktorý prežil Západ o tisíc rokov. Súčasný „multikultúrny“ Západ je už takmer polomoslimský, jeho islamizácia pokračuje takým tempom, že Európsky kalifát bude za pár desaťročí realitou ak sa nestane zázrak.

modrá vlajka islámu


Tento zázrak môže urobiť Východ, ktorý je síce v podstate polokresťanský-poloateistický, ale odpor ľudu jeho národov, na rozdiel od zdegenerovaného ľudu Západu, je k snahe o islamizáciu ich krajín jednoznačný a nekompromisný. Pokiaľ sa Východu tento zázrak nepodarí, rozdelenie EÚ na barbarský moslimský Západ a kresťanský Východ sa stane nevyhnutne definitívne, bude ho však treba včas uskutočniť, aby moslimská časť bývalej EÚ nestihla ovládnuť aj Východ. Vojenské spojenectvo s islamizujúcim sa Západom preto predstavuje narastajúce ohrozenie našej bezpečnosti.

Keď chce Západ viacrýchlostnú EÚ, tak mu to umožnime. Vytvorme Východnú formu Šengenu, do ktorého bude mať „dočasne“ zákaz vstupu každý imigrant pôvodom z Tretieho sveta. Zdôrazňujem každý, bez výnimky. Ako vieme, jednotkou „dočasnosti“ je jeden „furt“. Kým by si tzv. „vyspelý multikultúrny“ Západ neuráčil definitívne ujasniť či chce byť moslimský, alebo nie, „dočasne“ by boli na Východe stopnuté akékoľvek migračné toky z akéhokoľvek dôvodu. „Multikultúrna“ islamizácia Západu je tak jediný nediskutovateľný dôvod, kvôli ktorému môžeme odmietnuť akúkoľvek imigráciu a technicky jednoducho jej aj zabrániť. Jediné čomu prehnité štruktúry EÚ rozumejú je vydieranie. Táto akcia by preto mala nádej na úspech, len do nej treba ísť ako Východ jednotne, využiť situáciu v NATO a zmenu pomerov v USA. Híkanie oslov z ľudsko-právnych a ďalších mimovládnych organizácií, ako aj predstaviteľov islamských krajín typu Erdogana treba dôkladne ignorovať. Moslimovia nenávidia síce všetkých neveriacich, ale slabochmi navyše aj pohŕdajú. Naša budúcnosť je preto v minulosti. Opäť musí platiť: nech nás Európanov nenávidia, hlavne nech sa nás boja a rešpektujú. Inak sa s moslimami vychádzať nedá. Ostatne ako so všetkými, ktorí sú z neomarxistického hľadiska Európanmi akože „rasovo, kultúrne a nábožensky utláčaní“.

Profesionálna armáda spadá pod velenie NATO. Poloprofesionálna, národná časť armády by patrila výlučne pod právomoc štátu, bez povinnosti zúčastňovať sa na akciách NATO v zahraničí a slúžila by výlučne na obranu štátu a ochranu hraníc pred akýmkoľvek narušiteľom, teda aj na zastavenie migračných tokov. To by tie dve percentá na vojenský rozpočet potom stáli za to a aj adeptov na túto vojenskú službu by sa našlo viac ako dosť. Aj vlk by sa nažral, aj koza by ostala celá. Sila malých národov je viac v umení myslieť, ako v napínaní svalov. Malé národy môžu napínať svaly až potom, keď postupujú jednotne. Ako to dopadne záleží na charaktere a odvahe politikov: či sa postavia na obranu záujmov svojho ľudu, alebo budú kolaborovať s nepriateľom, ktorým sa stáva stále viac islamizujúci sa Brusel. Európska únia už nie sme aj my, naopak už aj my sme jej väzni.

S tématem související literatura:


Autor vystupuje za „Inštitút národnej politiky“