Byli Michal Horáček a Jiří Drahoš komunistickými prominenty?

Michal Horáček i Jiří Drahoš se předhánějí ve svém komunistobijectví, kdy oba prohlásili, že by nejmenovali vládu, jejíž součástí by byli komunisté. Poněkud komické je ovšem jejich tvrzení, že chtějí být prezidenty všech občanů.

Jaromír Petřík

Jak víme, komunisté ve volbách dostávají kolem 15% hlasů, takže to není až tak zanedbatelná část našich občanů. A pokud tedy Michal Horáček i Jiří Drahoš tvrdí, že by vládu s účastí komunistů nejmenovali, tak nemluví pravdu, tedy jednoduše řečeno lžou, protože i voliči komunistů snad patří mezi naše občany.

Oba se zaklínají antikomunismem, ale přitom je zajímavé, že Michal Horáček byl před rokem 1989 v západních kapitalistických zemích pečený-vařený a Jiří Drahoš zase na ročním pobytu v Hanoveru v Západním Německu v letech 1985 – 1986 a jako hostující profesor na Univerzitě Sao Paulo v Brazílii.

A jak víme, tak komunisté pouštěli na Západ pouze prověřené a spolehlivé kádry oddané myšlenkám socialismu a pracujícímu lidu. Také, že tyto kádry musely po každé cestě na Západ podávat hlášení, co tam prováděli a hlavně s jakými osobami se stýkali. Že by toto všechno šlo mimo rámec tehdejší STB, tomu snad žádný pamětník neuvěří.

Nedávno byla napsaná na IDnes řada blogů na téma, kdo mohl vycestovat na Západ a za jakých podmínek.

A nejzajímavější, co z těchto diskusí vyplynulo, že na Západ se dostali největší současní internetoví komunistobijci, ale ti, které tito komunistobijci neustále označují za bolševiky a komunisty se kupodivu na Západ nedostali…

Toto snad o něčem vypovídá…

Tak se jen divím, proč se tito prezidentští kandidáti, kteří museli být s komunisty před rokem 1989 velmi zadobře, najednou ke svým bývalým chlebodárcům nehlásí a dokonce opovrhují občany, kteří po roce 1989 komunisty volí.

Zajímavé, jak dojemně se oba shodnou i v dalších otázkách, jako např. muslimská nelegální imigrace do Evropy, kdy oba tvrdí, že je třeba postupovat společně s Evropskou unií. A jaká je politika Angely Merkelové, která má hlavní slovo v EU, ví snad každý. Ostatně miliony nelegálních muslimských imigrantů v Evropě jsou toho důkazem.

Oba prezidentští kandidáti uvádějí, že jsou vyznavači křesťanských hodnot.

Opravdu nevím, zda je naše společnost křesťanská, když se na 80% našich občanů hlásí k ateismu.

Zřejmě jsou hlavní křesťanské hodnoty chamtivost křesťanských církví, kdy pomocí politické korupce prosadili politikové ve Sněmovně vysoce nadhodnocené církevní restituce. Jména jako poslanec Roman Pekárek-odsouzený za korupci, či Karolína Peake s nikým nevolenou stranou LIDEM hovoří o tom, že křesťanské hodnoty (finanční požadavky církví) se prosazují pomocí podrazů na většinu našich ateistických občanů.

Ještě byla zajímavá otázka na Jiřího Drahoše, zda by souhlasil se vstupem vojsk NATO na naše území. Zde se pan Drahoš odvolal, že v NATO máme svého člověka generála Petra Pavla, takže pokud vedení NATO dospěje k názoru, že tady mají být umístěna vojska NATO, tak by o tom jako prezident vážně přemýšlel. Takže je jen otázkou, zda by přemýšlel stejně jako kdysi Indra, Kolder, Bilak, kteří se rozhodli pro „dočasný“ pobyt vojsk SSSR na našem území.

Generál Petr Pavel jako bývalý komunista má určitě svoje zkušenosti a navíc vyměnil nepřítele, kdy zběhl k protistraně.

polados-prepravujeme-vas-byznys


Zdroj.