Neexistuje rovnost před zákonem; Svoloč je chráněna

A nejvyšší představitelé státu dělají, jako by o tom nevěděli! Jde o tzv. aktivisty z bývalé žižkovské kliniky, jimž soud uložil nezákoně obývaný objekt opustit.

Adam Mikulášek | foto: youtube.com

Když se člověku udělá špatně a lehne si na veřejnou lavičku třeba na brněnském Náměstí Svobody, tak policie během pár minut koná. Když si založím jen tak bez povolení třeba chráněnou dílnu pro postižené, stát mě bude stíhat pro nepovolené podnikání.

Ale tak zvaní aktivisté si mohou vesele obsadit nějakou budovu, která jim nepatří, tvrdit, že jejich aktivity jsou „ve veřejném zájmu“, že „pomáhají lidem“, což je údajně opravňuje k vysmívání se policii, úřadům, soudům, ale vlastně všem našim občanům!

Kde pak, není to komické, ale spíš tragické. Tzv. aktivisté svým jednáním totiž každému sdělují: „Chachá, já jsem něco víc než ty, jsem aktivista, takže pro mě, na rozdíl od tebe, nějaké pitomé zákony neplatí a nějací soudci, byrokrati a fízli…, ať se jdou vycpat.“

Podobně se od února 1948 chovaly komunistické tzv. akční výbory, které zvysoka kašlaly na nějaké zákony, které beztak zavedli „třídní nepřátelé“, „buržousti“ a „vykořisťovatelé“…, a členové těchto akčních výborů podle libosti vyhazovali novináře z redakcí, studenty a učitele ze škol či úředníky z úřadů. A vše z jejich pohledu „v zájmu veřejného blaha“, resp. „v zájmu dělnické třídy“. A co dělají „klinikáři“? Připravují něčemu podobnému půdu tím, že také beztrestně porušují zákon „v zájmu obecného dobra“. Začne to obsazením jedné budovy, bude to pokračovat devastací podlahy kulturáku, který umožní koncerty kapely Ortel, samozřejmě za tiché tolerance většiny politiků, mlčení přece znamená souhlas…, a čím to skončí? Vyhazováním „islamofobů“ z univerzit, ačkoli nepřednášejí o náboženství, ale třeba o komárech? Vytvářením nějakých anarchistických „revolučních gard“, které budou třeba zapalovat auta u hospod, jejichž majitelé podle názorů anarchistů „vykořisťují“ své zaměstnance? Budou se stavět gulagy pro tzv. „xenofoby“?

Žádný prostor náckům! Zakažte příznivcům AfD vstup do restaurací! Nevěřícně jsme sledovali, jak se v Berlíně demonstruje proti xenofobii

„Demonstrace se po boku německé Antify zúčastnili také členové německé komunistické strany (DKP) a němečtí salafističtí muslimové.“

„Dále hovořila směrem k provozovatelům restaurací, od kterých za Antifu požadovala zákaz vstupu příznivců AfD.“
Obávám se, a myslím to smrtelně vážně, aby tzv. klinika nebyla prvním krůčkem k tomu vyzývat majitele restaurací, aby diskriminovali zákazníky podle politického přesvědčení, resp. Trestali je za členství v oficiálně povolené politické straně. A pokud restauratér neposlechne…, tak co? Někdo mu vymlátí okna? Budou mu „revoluční buňky“ blokovat restauraci? Zapalovat auta zákazníků, že do takové „náckovské“ hospody vůbec chodí???

Srovnejme s poněkud jiným, ale podobným případem u nás, kdy majitelka jistého penzionu chtěla dávat slevu příznivcům pravice. A málem ji žalovali za „podněcování k nenávisti“, což je zase totální úlet policie v opačném gardu, protože diskriminační chování nerovná se podněcování k nenávisti, může to třeba být jen projevení sympatií k lidem určitého politického názoru, které je sice v rozporu s předpisy, ale s podstatně mírnějším postihem než podněcování k nenávisti.

„Protizemanovský“ penzion vyšetřují kvůli slevě pro pravicové hosty

Ale samotní „klinikáři“ nejsou tím hlavním problémem, kde pak. Ten nejhorší průšvih vidím v nečinnosti našich nejvyšších politiků!!! Právě ti by měli občanům jednoznačně říci, že se vší mocí zasadí o to, aby zákony platily pro všechny stejně. Pokud jsou přesvědčeni, že aktivisté z kliniky konají prospěšné věci, ať zákonnými prostředky bojují za to, aby vlastník (SŽDC) oficiálně aktivistům budovu pronajal. Pokud jim naopak tito aktivisté vadí, ať bojují za vyklizení objektu. Ale ta nejzhůvěřilejší možnost je strkat hlavu dopísku před pošlapáváním úcty k demokraticky schváleným zákonům, předpisům a rozhodnutím soudů. Jen tím ukazují vlastní nedostatek úcty k dodržování pravidel…, případně to, že je jim naprosto ukradený princip rovnosti všech občanů před zákonem, hlavně, aby si neznepřátelili voliče z žádného „tábora“.

A následky? Demoralizace společnosti, ještě větší nedůvěra veřejnosti ne jen k politikům, ale ke státu a státním institucím obecně, neúcta k autoritám a pocit, že když mě neochrání stát, musím se chránit sám a vzít zákon do svých rukou…, jako ti, kteří protizákonně zabírají cizí budovy, zapalují auta před restaurací, jejíž majitel jim „leží v žaludku“ nebo ničí kyselinou halu, kde má vystupovat jim politicky nepohodlná kapela.

A pak se budou různí pseudointelektuálové podivovat, jak je možné, že lidi ztrácejí důvěru ve svobodu a demokracii. Tak tady je jedna z mnoha příčin tohoto fenoménu, vážení!


Zdroj.

Další články k tématu:

loading...