Je ředitel Finanční správy Martin Janeček deviant? Ukájí se šikanou? Chová se jak gestapák?

Otevřený dopis řediteli finanční správy: Pane řediteli Martine Janečku, po shlédnutí Vašeho vystoupení v Reportérech ČT ze dne 24.4.2018 už nelze dál přihlížet k tomu, co v této zemi pácháte.

Martin Janeček – Babišův zmrd? | foto: mfcr.cz (novodobé gestapo zloděje Babiše)


Dle nejen níže uvedených zdrojů vzrostl počet likvidací firem v důsledku zásahů finanční správy na úroveň, která nemůže být obhajitelná. Zejména, když stát ve velkém prohrává soudy s takto poškozenými firmami.

Není přijatelné, aby státní úředník svévolně, bez řádných důkazů jen na základě osobního podezření likvidoval podnikatele. Není přijatelné, aby úřad nevyřizoval řádným způsobem stížnosti, které v této věci dostává a nechával celou věc dojít až k soudu a následně vyplácel poškozeným odškodné, které já musím platit ze svých přímých i nepřímých daní. Není přijatelné, aby státní úředník nenesl jasnou osobní zodpovědnost za bezdůvodnou likvidaci firem a jeho trestní stíhání bylo závislé jen na prokázání úmyslu.

Masovou likvidací fungujících firem, jejichž majitelé se sami nedopustili žádného trestného jednání a nemohou se státní zvůli účinně bránit, vysíláte veřejnosti tyto signály:

  • podnikání v tomto státě už není jen rizikové, ale státem nechtěné a pronásledované
  • odrazujete lidi od podnikání, čímž ohrožujete budoucí výběr daní
  • stavíte úřad do role kata zcela v rozporu s ustanovením Správního řádu, kde je jasně řečeno, že veřejná správa je službou veřejnosti
  • finanční správa se pod Vaším vedením stává zlovolnou a nebezpečnou institucí
  • tento stát se stává bezprávním

Šířením frustrace a bezmoci poškozených podnikatelů ohrožujete své podřízené na životech. S každým bezdůvodně zlikvidovaným podnikatelem narůstá riziko, že někdo takové svévolné jednání neunese a v pocitu bezmoci, že se řádně a včas nedomůže spravedlnosti, připraví nějakého úředníka o život.

Ve zmíněném pořadu jste se vyjádřil, že každá firma je podezřelá. Toto považuji za vrchol arogance a takový výrok je velmi urážlivý vůči všem, kteří podnikají poctivě. Proto Vás vyzývám, abyste se za svůj výrok veřejně omluvil. Spolu s tím žádám o informaci, jak, kdy a v jakém médiu se tak stalo či stane.

S ohledem na uvedené je patrné, že tento stát poškozujete nejen v této době, ale i s dopadem do vzdálenější budoucnosti. Proto Vás vyzývám, abyste se neprodleně vzdal své funkce, protože jakožto ředitel finanční správy nesete plnou zodpovědnost za všechny neoprávněně poškozené podnikatele i poškozování právního povědomí v tomto státě.

Zdroj. | Převzato bez souhlasu a vědomí autora | Na případné pidny Bangoše (cenzor blof.iDNES.cz) nebude brán zřetel a bude případně poslán do řiti | Patriku, vyhul si!