Norsko a Saudská Arábie: Různé cíle, stejné prostředky

Klasik, nestor naší vrcholové politiky Václav Klaus kdysi pronesl: „O peníze jde vždy až v první řadě“ a vedle „Pravdy a Lásky“ tak vytvořil univerzálně platný postulát. Pouze v komunismu peníze u někoho budou a u někoho ne.

Jiří Hermánek


Za Husáka byla kritéria celkem jasná. Položit krásnou dívku na záda vyžadovalo nejméně pěkné přibližovadlo a „korkový nožich“, popřípadě podobný ekvivalent. Tak takový kožich byl fest drahý a Mercedes ještě více.

Ten měli pouze umělci hudební a pivovarní. Ale, absolutně nejlepším lákadlem na dívku byla Jawa 250. Velmi to oblíbený povoz našich mladých let. Dívka sedící obkročmo na sedle motorky a tisknoucí se ňadry k chlapci, je stimulována ve dvou hlavních bodech a výsledek je zaručen.

Ale, konec nesmyslným hláškám. Pojďme k věci. Každý stát se více, či méně snaží prosazovat na mezinárodní scéně. Buď jen u nejbližších sousedů nebo celosvětově. A samozřejmě, velmoci nejvíc. Ty obestřely svět pavučinou své propagandy.

Nemá smysl rozebírat propagandu USA a Ruska. Každý ví, že je a mnozí z nás ji cítí i v praktickém životě. Jen pro ilustraci, naprostá většina „lidskoprávních krávovin“ pochází z USA a jejich velvyslanec v čele duhového pochodu je toho jasným důkazem.

Rusové zase mají hackery a „proruské servery“. Ale, jedna věc je opravdu pozoruhodná. Zatímco ruský přínos výpočetní technice je mizivý a spíše teoretický. I.P.Pavlov tím, jak psům rozsvěcel a zhasínal žárovky vytvořil vlastně bit (binary digit) a…

…současně také, tak často v IT používanou hexadecimální soustavu (těch psů bylo totiž rovných 16), tak dnes by snad měli Rusové přehrávat všechny vyspělé národy? Američany? Francouze? O Němcích jsem ještě neslyšel, ale ono to s volbami přijde.

A teď to Norsko. Musím se přiznat, že jsem se k paní Michalákové tvářil skepticky, protože, asi jako většina lidí, jsem si říkal: „přece by jí ty děti jen tak pro nic za nic nevzali“ a najednou člověk dospívá k názoru, že asi ano, že ten důvod byl malicherný:

KOMENTÁŘ: Když vám domů přijdou sebrat dítě – Václav Klaus ml.

A já žiju tady. Česká republika však přijala v roce 2012, pod tlakem stejných aktivistů a zájmových skupin – jako u školní inkluze – stejný přístup k „ochraně“ dětí jako má právě třeba Norsko. Dětské domovy jsou tedy údajně jedno velké „fuj“ a zavedli jsme placené pěstouny a placené dočasné pěstouny. Zavedli jsme větší kontrolu rodin.

Obavy kritiků byly naplněny.

Počet dětí řešených sociálkou vzrostl od roku 2006 do roku 2016 desetinásobně (údaje MPSV). Dětí fyzicky týraných, sexuálně zneužívaných nebo dokonce dětské pornografie – je přitom stejně a relativně málo. To dává logiku – úchylných jedinců je v populaci pořád stejně. Celý obrovský nárůst jde na vrub zejména kategorie „zanedbávané děti“ a trochu méně vágnější kategorie „psychického“ týrání.

Český stát zabavil loni rodinám rekordních 3841 dětí. Z dat vyplývá, že raketově roste počet dětí umísťovaných do placené dočasné pěstounské péče. I u malinkých 0-2letých dětí je počet dočasných pěstounů mnohem vyšší než dětí osvojených (někdo si je vezme za vlastní). 510 vs. 298 v roce 2016.
Počet dětí dočasně „pěstovaných“ za úplatu roste třikrát rychleji než počet dětí osvojených (2014-2016).

Jdeme Norskou cestou?? Vede se o tom ve společnosti diskuse? Nejsou to důležitější otázky než uječené moralizování a trapnost ústavních činitelů?

https://www.novinky.cz/komentare/437121-komentar-kdyz-vam-domu-prijdou-sebrat-dite-vaclav-klaus-ml.html

Ano, otázka, zda jdeme Norskou cestou je naprosto správná. Vytváříme kastu profesionálních pěstounů. Neodvážím se odhadnout, kolik je mezi pěstouny lidí, kteří mají skutečný vztah k dětem a kolik z nich v tom vidí jen snadný výdělek.

Ale, jedna věc je zcela jistá. Tam, kde je poptávka, vznikne i nabídka. A pokud bude počet profesionálních pěstounů růst, bude s tím zákonitě růst i snaha tuto poptávku uspokojit.

A podobně, jako v Norsku se začnou děti odebírat z čím dál malichernějších příčin.

A všechny tyto trendy, odebírání dětí, genderová politiky, multikulturalismus, lidskoprávní nesmysly, homosexualismus a další a další, to vše žene naši moderní společnost do záhuby. Sami si do té naší lodi, jakoby v dobré vůli, vrtáme další a další díry.

A co to má společného se Saúdskou Arábií? Velmi mnoho. Islám, samozřejmě čeká na to, až se vnitřně rozložíme a proto SA financuje v Evropě výstavbu mešit a z naprosto stejných zdrojů, tedy z ropy šíří i Norsko svou zhoubnou ideologii.

Zdroj.