Jde nám po krku zase to staré strašidlo. V jiném kabátě, stejná píseň: Evropa bude všech, ať se vám to líbí, nebo ne!

Evropský neomarxismus a soudobá levice se vskutku činí. Slyšeli jste už o kampani s „módním“ názvem EUROPE 4ALL (tedy Evropa pro všechny)? Pokud ne, o hodně přicházíte. Myslel jsem v prvé chvíli, že jde o oficiální unijní kampaň. Polilo mě horko a vzedmul se ve mně vztek. Pak jsem zjistil, že jde o něco jiného, anebo se to tak přinejmenším tváří. Za Evropou pro všechny totiž stojí Evropské sociální fórum, které vzniklo před deseti lety v reakci na plány amerického prezidenta Bushe vyhlásit válku Saddámu Husajnovi.

Bojovníci proti imperialismu

Nic proti tomu, ani já neokonzervativní politiku amerických vlád nepodporuji, avšak zpoza líbivých a vzletných slov o míru, demokracii a svobodě na nás číhají pohrobci marxismu, kteří – poté, co se sovětský socialismus rozpadl – hledají nové cesty, kterak naplnit své konstruktivistické sny. Počínaje rokem 2002 pořádají fóra, na nichž horlí proti imperialismu a neoliberalismu.

Základem jejich kampaně je Charter of principles for another Europe, vydaná v roce 2007. Podívejme se zběžně na ty, kteří se na její přípravě mimo jiné podíleli: Nadace Rosy Luxemburgové (propojené s „postkomunistickou“ německou parlamentní stranou Die Linke), sdružení Espaces Marx (zabývající se studiem marxismu), feministická organizace Réseau féministe Ruptures, francouzská odborová organizace Solidaires Unitaires Démocratiques, České sociální fórum, strana GUE/NGL (zastoupená v Evropském parlamentu; roli pozorovatele v ní zastává KSČM) a další levicové subjekty. A co se v ní píše?

EU prý prosazuje patriarchální neoliberalismus

Že jiná Evropa je možná. Že antidemokratický a patriarchální neoliberalismus Evropské unie (sic!) ztroskotal. Už po přečtení prvních několika vět úvodu začínám pochybovat o duševním zdraví jejích autorů. Skutečně obviňují Unii z toho, že prosazuje neoliberální politiku? Tu politiku, kterou nenávidí u Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana či Augusta Pinocheta? Bez ohledu na relevantnost pojmu samého zde zůstává rozum stát nad tím, jak mohou srovnávat ryze pravicovou hospodářskou politiku (a nejen tu) těchto představitelů konzervatismu a bojovníků za svobodu s navýsost levicovými praktikami Unie.

Dále se praví, že musí být respektována nedotknutelnost každého jedince, zajištěn mír (to už se nejspíš podařilo, jak napovídá Evrosojuzu udělená Nobelova cena), spravedlnost a bezpečnost, prosazena rovnost mezi pohlavími, sociální práva, ekonomika založená na sociální spravedlnosti atd. atp.

Boj za „rovnost pohlaví“ bojem za zničení rodiny

Takové požadavky se jen pramálo liší od toho, zač bojoval apoštol nového světa Marx. Rovnost mezi pohlavími se už v praxi pokusili nastolit sovětští bolševici; hlavní bojovnicí za „práva žen“ byla Alexandra Kollontajová, krom jiného členka Leninovy vlády, která zároveň propagovala promiskuitu jakožto cosi zcela přirozeného, snažíc se rozvrátit tradiční rodinu. Naštěstí neuspěla, ale následovníků má požehnaně.

Komunistická diktatura paradoxně uškodila instituci rodiny a manželství méně než soudobé tažení neomarxistické fronty, jež lidskou přirozenost likviduje sice bez potoků krve, avšak o to důkladněji. A to, jak má vypadat ekonomika založená na sociální spravedlnosti, už nemalá část lidstva rovněž měla čest spatřit.

Namísto návratu ke kořenům chtějí Evropu pro všechny

V duchu své rozumu se příčící kritiky unijního neoliberalismu v textu označují Unii za viníka nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení některých skupin obyvatel v členských zemích, a z toho plynoucí nestability a šovinismu. Slova o šovinismu (předpokládám, že nemíní gender chauvinism) znějí poněkud zvláštně, neboť se mi nezdá, že by se některé evropské národy pokládaly za nadřazené jiným evropským národům.

Pokud ovšem autoři textu toliko nedokázali přesně vyjádřit své pomatené myšlenky a měli na mysli vzrůstající nespokojenost lidí s přistěhovalci a dalšími cizorodými elementy, které vysávají sílu ze stále slabších těl evropských národů, pak s nimi nelze než souhlasit. Oni však namísto návratu k tradičním hodnotám naší křesťanské kultury prosazují ideu EUROPE4ALL.

Logo kampaně je výmluvné

Její logo vypovídá za vše: pěticípá hvězda, na jejímž vrcholku se skví srp a kladivo. Něco takového by mě snad nevyděsilo tolik jako koláž, kterou vyplodili, neboť krom symbolu dělníků a rolníků na ní můžeme spatřit islámský půlměsíc, symbol buddhismu, taoismu i bráhmanismu, židovskou hvězdu i křesťanský kříž. Pokud snad nevíte, jak některé z uvedených symbolů vypadají, máte co dohánět. Své budoucí sousedy bychom přece měli znát.

V nové sjednocené Evropě bude místo pro všechny, pro všechny, kteří zavrhnou svou přirozenost a přitakají představě světoobčanství. Ty tam budou starobylé evropské národy, které se těmto zvěstovatelům nového řádu podařilo vyvrátit z kořenů. Stará Evropa bude zahubena a zrodí se nová. Ta bude již všech…

Evropu od dob Marxových obchází stále stejné strašidlo. Dvakrát se mu o chlup nepovedlo rozbít Evropu a svět na kousky. Jde do toho znovu.

Zdroj: protiproud.cz