Benešovy dekrety jsou nadějí i pro budoucí Evropu

Poslední dobou mě rozčilují politici, co jezdí na srazy sudetských Němců, potomků těch, co museli po 2. sv. válce opustit Československo dle tzv. Benešových dektertů. Ale víte, že právě ty můžou být nadějí i pro současnou Evropu?

Libor Čermák


Vloni to byl pan ministr Herman, letos dokonce pan ministr Bělobrádek (oba lidovci). Oba se zúčastnili, či se chystají zúčastnit sjezdu sudetských Němců. Osobně nemám zas tak nic proti současným potomkům tzv. sudetských Němců. Vždyť dnešní legislativa EU ve stylu volného pohybu lidí, osob, zboží a kapitálu jim umožňuje k nám přesídlit kdykoliv, kdy budou chtít. A to nejen k nám, ale kamkoliv v rámci EU.

Ale co hlavně podle mého názoru jen nesmí? Nesmí si začít činit majetkové nároky v Česku. Vždyť jejich odsun a hlavně konfiskace majetku podle Benešových dekretů je výsledkem 2. světové války. Vždyť, co jsme my, jako český nebo tehdy československý stát, získali na základě výsledků druhé světové války? Nějaké území? Ne. Dokonce ani takové Kladsko, které nám v minulých staletích historicky patřilo, ani to nám nebylo z bývalé třetí říše dopřáno. To, jak jistě víme, připadlo po druhé světové válce Polsku, stejně jako jim připadla velká část východu tehdejšího Německa. A i my jsme dokonce naopak tenkrát území ztratili! (Podkarpatská Rus). Proto odsun německého obyvatelstva na základě Benešových dekretů je jediný pozitivní přínos, který nám výsledky 2. světové války přinesly.

Tento právní předpis (Benešovy dekrety), jak známo, je stále součástí právních předpisů současné České republiky. A že by si je mnozí přáli zrušit! A doufám, že se to nikdy nestane. Naopak. Domnívám se, že právě z takovýchto Benešových dekretů by se měla inspirovat i současná Evropa. A kdy jindy, než právě v současné době, když obrazně řečeno slovy Proroka Nostradama (V. 68), velbloud, co se nekaje, pije vodu z Rýna a Dunaje.

Tentokrát by se jejich obdoba už neměla týkat žádných původních Němců. Ale naopak těch, kteří těm Němcům a Rakušanům (a nejen jim) právě teď pijí tu vodu z Rýna a Dunaje. Těch, kteří pod hlavičkou pochybných nábožensko-politických ideologií páchají taková ta zvěrstva, jako jsou ta znásilňování nebo třeba ten nedávný zrůdný teroristický útok na děti a mladé lidi v anglickém Manchesteru a jemu podobné. Nebo jako je touha po vítězství jejich nábožensko-politické ideologie nad světem. Vždyť jsou to všechno podobné cíle, jaké měly i ty všechny zvrácené ideologie, které 2. světovou válku naštěstí prohrály. A tak všechna takováto ztroskotanecká individua (jak je nazval pan prezident Trump) si tak zaslouží obdobný přístup.

Takže Benešovy dekrety můžou být i v nynější době velkou inspirací pro celou Evropu, která by se právě kvůli současným událostem měla naučit nejen se na Benešovy dekrety dívat pozitivně, ale dokonce se jimi inspirovat.


Zdroj.