A proč nejmenovat Jiřího Kajínka policejním prezidentem?

Novým generálním ředitelem Národní knihovny jmenoval ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) Martina Kocandu, bývalého vězeňského kaplana a člena vedení Českobratrské církve evangelické. Zaplať pámbu, že ne feldkuráta Katze…

Jaroslav ČejkaJá sice věřím, že Martin Kocanda neměl a nemá kromě podobné funkce a stejného začátečního písmena svého příjmení s Haškovou literární postavou nic společného, ale s knihovnictvím bohužel také ne. A marné jsou protesty odborů i odborníků

Jeho jmenování mi připomíná častou praxi z předlistopadových dob. Tenkrát prý na OV KSČ Prahy 9 přišel jako nově jmenovaný tajemník pro zemědělství (Praha 9 zahrnovala i obhospodařovanou půdu) čerstvý absolvent Vysoké školy politické, které se říkávalo Vokovická Sorbona.

A protože nové koště dobře mete, vyrazil si vzápětí v doprovodu vedoucích pracovníků jistého zemědělského podniku do polí. Ti ho vodili po příměstských širých lánech a říkali mu: „Tady máme žito, tady oves, támhle pšenici a tady zase ječmen. Ten už je skoro zralý, jenom se ještě musí zaháčkovat…“

Mysleli si, že mluví s odborníkem, který ví, že „zaháčkování“ ječmene znamená, že ve stádiu plné zralosti svěsí sve klasy dolů. Ale mladý soudruh tajemník byl všechno jen ne odborník a tak zavelel: „Na nic nečekat, zaháčkovat a sklízet!“

Pevně doufám, že Martin Kocanda nebude chtít po zaměstnancích Národní knihovny, aby ohýbali hřbety knih stejně jako vězňové hřbety před oltářem.

Ale panu ministrovi Hermanovi, který roku 2007 požádal papeže o uvolnění z duchovních závazků (laicizaci), aby se mohl dát na politiku, nevěřím ani t pozdravení Pochválen buď Ježíš Kristus! O panu ministrovi si totiž myslím, že nemá daleko do zemského škůdce. A možná že ani do hrobaře své strany a její volební koalice s malým STANem, ve kterém starostům už na nohy táhne, jako v tom starém českém šlágru.

Dávno už ne Amerika, ale Česko je zemí neomezených možností! Ještě by to chtělo zvolit hazardního hráče prezidentem a omilostněného vězně jmenovat policejním ředitelem.


Zdroj.