70. výročí Roswellu: I na skeptické hypotézy je třeba se dívat skepticky

„Tak nám zase vyvrátili havárii UFO u Roswellu, paní Milerová“. Takto by mohl Švejk v uplynulých sedmdesáti letech reagovat pokaždé, když někdo „vysvětlil“ legendární havárii UFO u Roswellu nějakou tzv. přízemní hypotézou.

Havárie u Rooswellu

V těchto dnech si připomínáme 70 let od něčeho, co je mnohými záhadology a ufology považováno i za jednu z nejvýznamnějších událostí 20. století vůbec. Je to tzv. roswellský incident. Právě při něm mělo začátkem července 1947 dojít k něčemu, o čem si mnozí badatelé myslí, že to byla havárie mimozemské kosmické lodě. Já sám jsem o ní ve své rubrice „Havárie UFO (UFO crashes)“ psal již mnohokrát. Takže opakovat jednotlivé události, by bylo jen nošením dříví do lesa. A tak jen připomenu článek na odkazu „Výročí dvou záhadných havárií„. Ano, je mnoho badatelů, kteří si to také myslí. A přiznám se, že k nim patřím i já. Skeptik si teď jistě řekne: „Co to? Co to? Vždyť roswelská havárie byla už tolikrát vyvrácená! Jak si tedy vůbec ještě dnes někdo může myslet, že za to mohli nějací zelení mužíci z vesmíru?“ A právě to je ten důvod, proč jsem ke všem těm přízemním hypotézám skeptický. To, že roswelský incident byl tzv. „vysvětlen“ už mnohokrát.

Pojďme si to připomenout, jakže tyto hypotézy přicházely. Když 8. července 1947 se díky veliteli roswellské základny Blanchardovi a vojenskému důstojníkovi W. Hautovi rozšířila zpráva, že „se mnohé zvěsti o létajících talířích potvrdily“, záhy ale přišlo vysvětlení, že prý šlo jen o havárii jakéhosi meteorologického balonu. Jenže u tohoto vysvětlení to nezůstalo. Najednou se vše změnilo a šlo o takové vysvětlení, že to byl špionážní balon Mogul. Když i tuto skeptickou hypotézu ufologové v 90. letech vyvrátili,tak se zas přišlo s dalším vysvětlením, že tam údajně probíhalo jakési tajné cvičení s jakýmisi figurínami. I toto vysvětlení však stálo na vratkých nohách. Vyšlo totiž najevo, že zmíněné figuríny se v americké armádě používalo až od 50. let. A jaká, že pozemní či skeptická hypotéza vůči roswelského incidentu platí v současné době? Tak to už ani opravdu nevím. Došlo to tak daleko, že v těch tzv. skeptických vysvětleních roswelského incidentu už mám opravdu zmatek. Dokonce jsem se setkal i s tak úsměvnou hypotézou, že tzv. hieroglyfy (Záhadné písmo z havárií UFO), které svědkové popisují v případě vraku, že by to prý jako měly být samolepky s obrázky na lepení modelů. Takové střídání rozdílných hypotéz na straně skeptiků, které připomíná střídání apoštolů na orloji, svědčí jen o jednom: roswelští skeptikové si zkrátka a dobře nejsou nijak jisti v kramflecích. Jinak by tak často své hypotézy neměnilii. Jde jim zřejmě jen o jedno. Za každou cenu dokázat, že co existovat nesmí, že to i neexistuje. „Tak ať je to cokoliv, jen proboha ne to zřícené mimozemské vesmírné plavidlo, o němž se mluví nejčastěji. Co bychom si pak počali, kdyby se tím ten náš skvělý, současně platný světonázor o výjimečnosti zdejší planetární civilizace ve vesmíru najednou zhroutil?“

A co na to říkám já? No a co? Ať se klidně zhroutí! Středověký geocentrismus se také zhroutil a také to naše civilizace přežila (viz Jak si nadšená muslimka nechtěně vyvrátila část islámu). Vývoj světa jde pořád dopředu. A jednou to poznání, že nejsme jediní, zkrátka a dobře příjde. S tím se nebude nic dělat. Lidé, co věří, že člověk je vrcholem evoluce nebo korunou stvoření, budou tak holt muset svůj názor přehodnotit. Je to normální vývoj planetární civilizace. Ale, jak je vidět, že ještě dnes takoví lidé, kteří by rádi zůstali jen tím jediným vrcholem existnce, jsou. Jinak by nepřicházeli s takovými prapodivnými skeptickými vysvětleními, které pak vypadají kolikrát i legračněji, než ono vysvětlení s ET. A právě proto tvrdím, že pokud někdo s nějakým takovýmto skeptickým vysvětlením příjde, je třeba se na to dívat zrakem bedlivákem, zda se na každé takovéto skeptické hypotéze nedá najít nějaká ta chyba, či dokonce ji nějak vyvrátit celou. Ale to nepatí jen o podivných hypotézách ohledně roswellské události, ale o každé záhadě obecně. Zkrátka a dobře, čtenáři, nevěřte všemu.

Roswelská událost je sice jedna z řady mnohých havárií UFO, jejichž počet jde do desítek, možná do stovek (vizHavárie UFO (UFO crashes)). Ale v něčem je přeci výjimečná. Jednak nešlo o jednu jedinou událost, ale zřejmě o sérii podobných událostí v této oblasti v rozmezí několika dnů (viz Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?). A jednak k této události existují desítky přímých i nepřímých svědectví, které nasbírali badatelé D. Schmitt a K. Randle, což jsou věci, které každý z vysvětlovačů také musí vzít nějak vpotaz. A tak si přejme, abychom se na takovéto události dívali nepředpojatě a nikoliv se v možných vysvětleních prali s tím, aby to náhodou nebylo to, co to být nesmí. To by byl hrozně špatný postup, který v seriozním přístupu nemá co dělat. Kéž se všichni páni skeptici z takovýchto extrémně neseriozních přístupů vyléčí a začnou se na věc dívat s otevřenou myslí.


Zdroj.