Kdy už skončí totalitní diktatura menšin vůči většině?

Kdy si uvědomí tihle údajní zastánci svobody a „notoričtí tepači xenofobních Čecháčků“ , že zahalování i v tom pitomém bazénu je určitým symbolem? Srovnávat to s tím, že se nějaký Čech vykoupe v tričku, je absolutně mimo mísu.

Homodevianti


To samé platí o „našich babičkách v šátku“ atd. Autoři takových výroků se pouze snaží bagatelizovat určitý (neblahý) trend.

Čím více zahalování, tím více „skutečného“ islámu. Požadavky každé menšiny se navíc postupem času zvyšují. Pro příklad: Homosexuálům ještě před pár lety stačilo registrované partnerství, nyní chtějí manželství a adopci dětí.

Bezvýhradné plnění všech požadavků menšin není tolerance, ale vzdání se svých hodnot, pravidel a zvyklostí. Vzdání se sama sebe. Ve prospěch šílené ideologie multikulturalismu, politické korektnosti, genderu a dalších neomarxistických nesmyslů…