Když arabský terorista zastřelí drúzského policistu v židovském hlavním městě

V pátek dopoledne byli v Jeruzalémě zákeřně zastřeleni dva policisté a třetí byl zraněn. Na podobné akce si pomalu zvykáme i v západní Evropě, ta izraelská má přece jenom několik specifik, které stojí za zmínku.

Terorista z Hamasu | Foto: Česká televize

Terorista z Hamasu | Foto: Česká televize

Popišme si nejprve, jak k incidentu došlo. Na zveřejněných záběrech bezpečnostních kamer vidíme izraelské policisty hlídkující nedaleko Lví brány a zároveň nedaleko vchodu na posvátný okrsek Chrámové hory – dnešního muslimského Skalního dómu. Policisté si spolu povídají, zatímco se za jejich zády objeví tmavé postavy a z bezprostřední blízkosti zezadu zahájí palbu. Policisté nemají nejmenší šanci. Jeden je zasažen okamžitě, druhý o zlomek sekundy později. Útočníci se vracejí stejným směrem – na Chrámovou horu, kam je již pronásledují další přivolaní policisté a vojáci. V následné přestřelce jsou útočníci zabiti. Ozbrojeni byli pistolí a dvěma malými samopaly.

Začíná důkladné vyšetřování a rozbíhají se policejní akce. Uzavření celé Chrámové hory během pátečních modliteb s platností prozatím do neděle (k takovému opatření přikročila izraelská policie naposled během vypuknutí druhé intifády v roce 2000), zpřísněné kontroly na mnoha místech Jeruzaléma, zatýkání prvních podezřelých ze spolupráce s útočníky…

Mrtví teroristé byli identifikováni jako tři příbuzní mládenci stejného příjmení, pocházející ze stejného města Umm–Al-Fahm (izraelské město obývané izraelskými Araby). Všichni měli izraelské občanství a nikdy neměli žádný záznam v policejních registrech. Jejich rodiny se od útoku distancují a shodují se na tom, že všichni tři svůj úmysl tajili tak, že to nikdo z blízkých nedokázal odhalit.

Oba mrtví policisté ale nejsou Židé, nýbrž Drúzové. První z nich Hayil Satawi (30 let) pochází z galilejského města Maghar, ale poslední roky sloužil v Jeruzalémě. Zůstala po něm vdova a třítýdenní synek. Druhý policista Kamil Shanaan (22 let) pochází ze severního izraelského města Churfeish nedaleko libanonské hranice a po skončení vojenské služby se počátkem tohoto roku přihlásil k hlídkové policii v Jeruzalémě. Byl ještě svobodný. Oba mrtví byli v souladu s místní tradicí ještě v pátek odpoledne pohřbeni ve svých městech za velké účasti nejen svých drúzských přátel, ale i představitelů izraelské vlády, policie, armády a mnoha civilních Židů, kteří jim chtěli vzdát hold.

Drúzové jsou arabsky mluvící menšinou, žijící v Izraeli, Sýrii a Libanonu. Vyznávají vlastní verzi islámu a jsou považováni za islámskou sektu. Jsou to příjemní a pracovití lidé, pro které je pravda a čest nejvyšší hodnotou. S Izraelem mají výborné vztahy, o čemž svědčí skutečnost, že se účastní vojenské služby a mnozí z nich poté zůstávají u policie nebo v armádě, kde jsou vysoce ceněni pro svoji statečnost, loajalitu a bojové schopnosti. Jedné z nejprestižnějších brigád izraelské armády – Golanské brigádě, velí drúzský plukovník Raslan Alian a pro židovské vojáky je ctí sloužit pod jeho velením.

polados-prepravujeme-vas-byznys

Zároveň jsou Drúzové respektováni i svými arabskými sousedy, protože k nim mají blízko vyznáním a především jazykem. Tentokrát byli však dva z nich zákeřně zabiti právě arabskými útočníky, což staví celý incident do jiného světla. Kdyby šlo o židovské policisty, velká část Arabů by se přidala k oslavě útočníků, takto se arabský tábor rozchází v názorech. Mnozí Palestinci i některé palestinské organizace útočníky oslavují jako hrdiny a mučedníky. Na druhou stranu tento čin mnozí místní Arabové odsuzují. Palestinská vláda přešlapuje na místě a snaží se co nejdéle dělat mrtvého brouka aby nemusela akci odsoudit a tím ztratit část své popularity. Pokud by naopak útok přivítala, ztratila by nejen důležité vztahy s drúzskou komunitou, ale i část podpory u některých vlastních lidí.

Další zajímavostí je, že podle prvních výsledků vyšetřování byl útok proveden s vědomím a podporou Waqfu, což je islámská organizace mající na starosti správu celé Chrámové hory. Tři z představitelů Waqfu byli již zatčeni a obviněni z podílu na této vraždě. Minimálně jeden z nich teroristům pomáhal ukrývat zbraně. V Izraeli se začínají ozývat hlasy, že by měla být správa Chrámová hory tomuto výboru odebrána a svěřena do židovských rukou. V každém případě je každý dotyk tohoto neuralgického bodu velmi citlivý a zdá se, že vraždou policistů na Chrámové hoře přetekl pohár izraelské trpělivosti. Předpokládám, že v nejbližší době dojde nejen ke zpřísnění bezpečnostních režimů a omezení, ale také k dalším bojům o Chrámovou horu – nejposvátnější místo judaismu a třetí nejposvátnější místo islámu.


Daniel Haslinger

Již přes 30 let se zabývám historií i současností Blízkého východu, v posledních letech i profesně. V Izraeli a přilehlých zemích (Jordánsko, Sinajská část Egypta) pobývám minimálně 10x ročně, většinou jako průvodce turistických nebo obchodních skupin. V čase, který vyšetřím navíc, bádám přímo v terénu po objektivitě starověkých i současných informací týkajících se jednotlivých míst. Mohu se svobodně pohybovat po obou stranách izraelsko-palestinské hranice a díky tomu nevidím věci černobíle.


Zdroj.