Všechno je obráceně – kdo dobro páchá, páchá zlo

V posledních letech jsme byli svědky, jak si mnozí vylepšovali své sebevědomí pácháním dobra. Užívají si svého médii podpořeného statusu těch „správných“ a nadřazených. Vyhledávají každou příležitost, aby mohli druhé označit za špatné a podřadné. I lidé inteligentní a rozumní podléhají hysterii, kdy je nutno v každém uprchlíkovi vidět těžce zkoušeného, pokorného a ubohého chudáka, který by bez naší pomoci nepřežil.

Eva Hrindová

Hlupáci ovládli veřejný prostor, protože se jim daří pracovat s emocemi, jako je soucit a laskavost. Kdo by chtěl, aby na něho mediální a kulturní fronta ukazovala prstem a obviňovala ho z nelaskavosti a tvrdosti? Těžko se na to reaguje. V této souvislosti musím vzpomenout na film Český Alláh, který začíná emotivními záběry na ubohé lidi v trepkách s igelitovými taškami, kteří po dlouhé cestě vypadají vyčerpaně. Něco tak prvoplánového jsem od filmu opravdu nečekala, režisérka se jevila jako rozumná osoba. Pak střih na rozesmáté aktivisty, kteří odmítají migraci. Jak z učebnice manipulace.

Nastal čas na ofenzívu. Podporovatelé migrace a vítači jsou nepoučené osoby, které z hlouposti a většina bohužel z prospěchu zhoršují situaci v problémových zemích v Africe a v Asii. Kupují si zájem médií, přístup k dotacím, zvyšují si svůj osobní status. Svým hloupým a nezodpovědným chováním vlastně pomáhali a pomáhají hnusným pašerákům lidí, kteří nekontrolovatelně bohatnou. A bohatnou i neziskovky, sdružující „aktivisty“, toužící pomáhat hlava nehlava. Obchodují s lidským soucitem a záměrně ignorují fakta.

Neštítí se do Evropy tahat džihádisty, kteří pak zabíjejí nevinné lidi. Neštítí se do Evropy tahat ubožáky, kteří tu nebudou mít šanci na uplatnění. Aby podpořili vítači své postoje, totálně ignorují důsledky svých činů, kdy se Evropou poflakují frustrovaní lidé, kteří absolutně nechápou náš způsob života a zlostně čekají, kdy jim spadne do klína to bohatství, pro které si přijeli. Když nepřichází, nemají problém si o to říct s nožem v ruce.

Vrcholem této pyramidy „dobrých skutků“ je nerespektování zákonů ve vodách Středozemního moře. Některé neziskovky tak samy sebe vyhlásily za garanty morálky a podle jejich soudu jsou proto nekritizovatelní a nepostižitelní a klidně mohou ignorovat zákony. A očekávají, že se jim nadále budou všichni poníženě podřizovat.

Co se to proboha stalo? Copak dobré skutky se dělají pro slávu? Copak s dobrými skutky se obchoduje? Copak se dobré skutky dají použít jako zbraň? A copak páchání dobrých skutků a „správné“ postoje ospravedlňují hulvátství, lhaní a vydírání?

Celý ten koncept blahosklonného a nadřazeného pomáhání slabším je špatně. Podívejme se, co taková pomoc udělala s Cikány. Já vidím hlavně jeden efekt – že nám tady vyrostlo několik bohatých neziskovek, které si nedovolí nikdo kritizovat. A teď se to samé děje s lidmi z Afriky a z Asie – ve velkém a monstrózně. Byznys se soucitem a „humanitou“, neznám nic odpornějšího.

Všem, kdo ještě dnes podléhají falešným představám, jak jediným řešením migrační krize, je otevřít naše srdce, domovy a veřejné rozpočty, už není pomoci. Jsou to pomatenci, kteří ignorují fakta a neměli by veřejně hovořit. A ti, kteří agresivně své postoje zastávali a prosazovali v minulosti, by se měli stydět a své naprosto fatální selhání by měli odčinit. Třeba tím, že si nasypou popel na hlavu a se stejnou vehemencí, jako prosazovali vítací postoje, teď budou zastávat postoje rozumné, vedoucí k řešení ohromné humanitární krize.