V Kanadě mohou úřady odebírat děti rodičům, kteří nesouhlasí s genderovou ideologií

Západním světem se šíří rakovina duhové totality. Jejím cílem je rozbít přirozenou rodinu, aby nakonec všemocný stát určoval, co je či není rodina a kdo může či nemůže mít a vychovávat děti.

Genderová deviace


V rámci této ideologie ztrácí přirozené rodičovství ústřední roli při výchově dětí a mění se na pouhou jednu z možných forem pečovatelství. Dítě již nepatří svým rodičům, ale spíše státu, kdy státní úředník se stává střežitelem a ochráncem „práv dítěte“. Ve jménu „ochrany práv dítě“ pak stát může odnímat děti i rodičům s nepohodlnými názory. Příkladem je nový zákon ve státě Ontario v Kanadě.

Před několika dny Ontario schválilo zákon, který dává státním úředníkům právo odnímat děti rodičům, kteří kritizují nebo se staví proti neomarxistické ideologii pohlavní identity (LGBT) (1). Zákon stanoví, že pokud rodiče plně neschvalují rozhodnutí dítěte o jeho pohlavní (genderové) či jiné identitě, pak toto dítě „…může být vyjmuto z tohoto prostředí a umístěno do prostředí, kde není utlačováno.“ Dle LGBT „teoretiků“ je možných pohlavních identit nekonečné množství. Takže pokud dítě rodičům začne tvrdit, že už není kluk, ale „non-binární transexuál“ nebo „androgyn“, rodiče nemají právo o tom nahlas pochybovat bez toho, že by riskovali odebrání svého potomka příslušným úřadem.

V původním znění zákona to byli rodiče, kdo měli právo „…usměrňovat vzdělávání a náboženskou výchovu dítěte“ (1, 2). Nyní mohou výchovu a vzdělávání dítěte ovlivňovat pouze v souhlasu s přesvědčením a identitou dítěte. Rozhodující pro výchovu je tedy názor dítěte, ne rodičů. Pokud rodiče s názory dítěte nesouhlasí a snaží se ho usměrnit, pak dítě utlačují a dítě může být umístěno do jiného prostředí. Ve stejném duchu byly v Kanadě odebrány náhradním křesťanským rodičům děti jen proto, že tito rodiče odmítli dětem lhát, že symbol velikonoc, zajíc Easter Bunny, je skutečný (3).

Koneční cíl je jediný: zničení přirozené vazby rodič-dítě, přirozené autority a vůdčí role rodičů a prosazení neomarxistické ideologie a totalitního státu. Zvrácené je pojetí, kdy úředníci mohou z malicherných a často ideologicky motivovaných důvodů dítě vytrhnout z přirozené rodiny a pak ho mechanicky přemisťovat z prostředí A, do prostředí B, a pak klidně do prostředí C či D. Prý v jeho zájmu.

Je alarmující, že i naše vláda umožňuje u nás působení zájmových skupin, které v převleku za „ochránce lidských práv“ usilují o rozbití přirozené rodiny. Sorosovým neziskovkám šířícím neomarxistické zvrácenosti jsou vypláceny stamiliónové dotace (4, 5, 6). Z druhé strany, volbou politiků, kteří toto umožňují, fakticky souhlasíme s tím, aby byly naše peníze posílány na vydržování armády aktivistů bojujících každodenně za likvidaci naší národní kultury.


Zdroj.