Proti obnově mariánského sloupu tedy určitě nejsem!

V době, kdy se z fotek mažou kříže na kostelech, aby se náhodou vyznavači podivných náboženských kultů z ještě nesmyslnějších důvodů neurazili, se může naopak v Praze obnovit úžasná mariánská památka,která možná nemá jinde obdoby.

Libor Čermák

Co si vybavíte, když se řekne pražské Staroměstské náměstí? Na prvním místě asi orloj na staroměstské radnici, pak Husův památník, kostel sv. Mikuláše, Týnský chrám, dům U Zvonu, popravu českých pánů a v neposlední řadě i vánoční a velikonoční trhy. Ale co třeba tzv. „pražský poledník“? Ten od roku 1652 sloužil k určování poledne v Praze. A proč od roku 1652? Protože v ten rok byl na Staroměstském náměstí vztyčen tzv. mariánský sloup, jehož autorem byl český raněbarokní sochař Jan Jiří Bendl. A právě jeho stín určoval onen pražský poledník, jenž je dnes vyznačen bronzovou deskou. Podotýkám, že mariánský sloup nebyl vybudován jako symbol poreobení českých zemí habsburskou monarchií (jak si asi mnozí myslí), ale jako projev díků Panně Marii za úspěšnou obranu Prahy před švédským vojskem v roce 1648.

A že si nějaký rozvášněný dav na podzim roku 1918 myslel, že by to jako měl být nějaký symbol habsburského režimu? Co je to za nesmysl! Co pak Panna Maria byla nějakou habsburskou císařovnou? Nebyla. Byla to přeci matka Ježíše Krista a světice, kterou by si měl vzít za příklad každý z nás. A i kdyby to přece jen byl symbol habsburského režimu, rozhodně si nemyslím, že by habsburkové českému národu nějak škodili. Stačí si připomenout třeba takového Rudolfa II. Vždyť za jeho vlády se Praha stala defakto hlavním evropským městem a centrem vědy, kultury a všeho ostatního. A nebo taková Marie Teriezie. Kdyby nebylo například zavedení povinné školní docházky, nepatřily by nikdy habsburské země mezi nejvzdělanější národy Evropy a možná ještě ve 20. století by se tu našli negramotní dospělí. A co třeba takový císař František Josef? Pamatujte si, že nebýt jeho, tak se například v Praze vůbec nepostavilo žádné Národní divadlo a z takového Karlštejna by dnes možná byla jen romantická zřícenina. A vůbec největší historickou zásluhu mají Habsburkové na tom, že v 2. půlce 17. století se jim podařilo odrazit turecké vojenské nájezdy a s nimi i tehdejší nebezpečí islamizace Evropy. A obdobně bych mohl pokračovat dál.

Takže nám nezbývá, než věřit, že se alespoň za nějaký čas přeci jen podaří vrátit mariánský sloup na jeho původní místo (i když by to byla jen pouhá replika). Bude to jistě nová atrakce pro Prahu, na jehož úžasnou hru světel a stínů se v poledne budou jezdit dívat tisíce turistů obdobě, jako k nedalkému orloji. Je to prvek, který mi na Staromšstském náměstí vyloženě schází. A štve mne, že i dnes se dokážou najít demagogické výlevy spojující barokní dílo českých sochařů ze symbolem nějakých svržených režimů.


Zdroj.