Středeční glosy 12. 6. 2013

loading...

Nevím, kdo je ten Kája Mařík, kteřý včera rozmlouval s prezidentem Zemanem u příležitosti 100 dnů jeho vlády. Ovšem to, kterak jej nechal bodře pronášet ty jeho polopravdy, stokrát otřepané plytké bonmnoty a falešné argumenty bylo do nebe volající. To nemá ČT po ruce jiného rafana? Nechce si mě příště najmout?

Doposud jsem netušil, že existuje negativní důkaz, ale všeobecný gigant Andrej Babiš mne přesvědčil o opaku. Napsal totiž Lidovkám dopis a v něm následující slova: Momentálně se na Slovensku soudím s tamním Ústavem paměti národa, protože vím, že jsem nikdy žádnou spolupráci s StB nepodepsal a mám na to i jasné důkazy.

Dostalo se mi do rukou 7. číslo časopisu Bel Mondo, což je – jak jsem se v něm dočetl – projekt Erika Taberyho, šéfredaktora Respektu. V časopise mne zaujal článek o architektce Evě Jiřičné a v něm informace o problémech jejích zlínských staveb, včetně následující věty o Kongresovém centru: „Partnerem debaty je správce budovy přezdívaný „pan Problém“ – jmenovat jej raději nebudeme. Je potřeba rozšířit pokladnu nebo rozvěsit na zdi fotografie a doladit další věci, správce stále mluví o komplikacích a zvyšuje hlas.“
Škoda, že toho správce nejmenovali – a hlavně nevyzpovídali na téma, které osobně desetiletí sleduji a znám: stavby od význačných architektů, příšerně drahé, postavené na flanc a se spoustou nelogičností, chyb, nedodělků a s drahým provozem…

Čtenář glos O. C. mi napsal:
Rozhodl jsem se s Vámi podělit o citát z jedné klíčových učebnic personalistiky v českém prostředí. Je zajímavé, co všechno je společnosti podsouváno již od studijních let. Úryvek je z kapitoly o získávání pracovníků:
„Evropská legislativa klade v pracovněprávních vztazích mimořádný důraz na rovné zacházení. Zaměstnavatel může prosazovat politiku rovného zacházení v oblasti získávání pracovníků tím, že:
– aktivně a soustavně rozšiřuje počet vhodných uchazečů o zaměstnání v závislosti v závislosti na jejich kvalifikačních předpokladech a bez ohledu na jakýkoliv znak diskriminace,
– dává systematicky přednost při získávání a povyšování ženám a příslušníkům menšinových skupin,
– stanoví podíl, kolik má být žen a příslušníků minorit z celkového počtu získaných nebo povýšených.“
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. str. 145
Poslední dvě odrážky mi přijdou značně v rozporu s odrážkou první a s principy rovného zacházení jakbysmet. Možná jsem se ovšem jen špatně narodil jako muž nepříslušící k žádné menšinové skupině a mám nějaké pokřivené vnímání rovnosti.
Paní profesorka Dvořáková je jinak příjmená a rozumná ženská, takže je pro mě těžké si představit, jak se tato šílenost dostala do její učebnice.

Čtenář glos K. K. mi napsal:
Na povodních (letošních i minulých) je zarážející jedna věc.V médiích jsou ukazovány stovky videozáběrů a fotografií a reportáží o nešťastnících, kterým voda zaplavila dům a zničila majetek a přivodila jim značnou psychickou a finanční újmu. Avšak nezaznamenal jsem ani jeden případ, kdy by byl ukázán dům, který byl zaplaven, ale voda do něho nepronikla a žádné škody nezpůsobila. Neexistuje snad takový, nebo to reportéry nenapadlo?
Přitom, samozřejmě, stavebně technická ochrana proti vniknutí vody do domu existuje. A to jak na profesionální ( www.stopzaplavam.cz ), tak na amatérské ( zadat do googlu: dům přestavěl po vzoru obojživelného tanku ) úrovni.
Jsou to protipovodňové ploty s plnou dolní částí, keramický obklad stěn domu, snižující průsak vody do zdiva, protipovodňové dveře, vrata a okna, vodotěsné zábrany namontované v případě potřeby před dveře, vrata a okna, zpětná klapka v kanalizační přípojce. Všechna tato opatření jsou schopna, do značné míry, zabránit škodám. Samozřejmě je na zvážení, zda se taková investice vyplatí, ale nejspíš vyplatí.
V domě by měly být barely s pitnou vodou, zásoba potravin a léků, hadry, vědra, svítilny, pláštěnky, gumovky. Eventuelně nadstandardně i elektrocentrála, chemická toileta, čerpadlo vody, nafukovací člun.
Úřady vydaly zajisté dobrou a užitečnou příručku, jak postupovat při likvidaci škod po povodni. Měl by ale také být publikován v médiích návod, jak preventivně zabezpečit dům před vniknutím vody při záplavách.

Zdroj: viditelny-macek.cz

loading...

Čtěte dále:

Středeční glosy 11. 12. 2013 Podivuhodně okomentoval čerstvý poslanec za hnutí ANO Martin Komárek fakt, že v době hlasování poslanecké sněmovny o rozpočtu si odjel s přítelkyní na...
Pondělní glosy 15. 8. 2016 Po prázdninách vznikne přes 40 nových soukromých škol, zřizovaných převážně rodiči. Na Radiožurnálu jsem vyslechl spoustu důvodů, proč vznikají: snaha...
Středeční glosy 1. 7. 2015 Pochopitelně, že Andrej Babiš nespolupracoval se Státní bezpečností. Cožpak vůbec existovala nějaká StB? Jen pár hodných pánů, kteří dělali svoji prác...
Páteční glosy 5. 12. 2014 Vedení policie odmítlo zveřejnit, kteří její zaměstnanci dříve pracovali pro komunistickou státní bezpečnost. Jedná se prý o citlivé osobní údaje. Co...
Pondělní glosy 28. 11. 2016 „Posouzením příslušného paragrafu zákona o EET jsme zjistili, že povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele nejsou totožné s účtenkou dle...
Středeční glosy 30. 7. 2014 Na zdánlivě nedůležitých detailech je nejlépe vidět zvrhlost současné doby respektive „bolševiků mysli“, kteří ji formují: podle nového občanského zák...
Středeční glosy 23. 7. 2014 Žena s Evropou v sobě: Vystudovala teorii kultury a pracovala jako zástupkyně ředitele MKS v Třebíči. Poté několik angažmá ve soukromé i veřejné sféř...
Středeční glosy 13.4. 2016 Prezident Zeman opět projevil svůj jemnocit slona v porcelánu a nevyčerpávající schopnost mučit své odpůrce vymýšlením zbytečností až blbostí, které j...
Středeční glosy 6. 3. 2013 Zdroj: viditelny-macek.cz | Velmi nešťastně a nepřesně jsem včera napsal, co jsem měl na mysli, takže ještě jednou: Zdeněk Škromach a Miroslav Antl v...
Pondělní glosy 16. 12. 2013 Contradictio in adiecto hned na začátku koaliční smlouvy: "Smluvní strany povedou Českou republiku na základě sociálně a ekologicky orientovaného trž...
loading...