Pirát Bartoš prý už nefetuje, ale z čeho tak blábolí? Kde než na drogách vymyslel mírumilovný islám?

Pirát Bartoš opět perlil. Ve veřejné debatě prohlašoval, že islám obsahuje „úplně normální mírumilovná odvětví“.
Obhájce Kliniky, homosexuálních manželství, myšlenky multikulturalismu a „vítačství v mezích zákona“, pirát Bartoš, se střetl s T. Okamurou v pořadu Duel na Seznamu.cz (1, 9). Bartoš zde tvrdil, že je třeba rozlišovat mezi radikálním saudsko-arabským wahhábismem a „úplně normálními mírumilovnými odvětvími islámu“.

Ivan Bartoš

Tyto „úplně normální mírumilovná odvětví islámu“ je prý třeba v naší republice chránit v rámci svobody vyznání. Škoda, že Bartoš nezmínil konkrétně, která to ta „mírumilovná odvětví“ islámu jsou. Zdá se, že nikdo, kromě něho samotného (a snad ještě strany Zelených), je nezná.

Muslim Erdogan prohlašuje, že žádný „umírněný islám“ neexistuje (2). Petr Pelikán, odborník na islám, v rozhovoru pro ČT prohlásil, že neexistuje žádný sekulární islám a že i ty nejliberálnější směry islámu jsou ve srovnání s naším sekularizovaným křesťanstvím „zcela rigidní a fanatické“ (3). O nespojitosti islámu s evropskou kulturou svědčí i to, že například Turci se i po 50 letech „integrace“ necítí v Německu jako doma (4). A multikulturní soužití si nepochvalují ani Němci samotní: podle studie Lipské univerzity v roce 2016 se 50% Němců někdy ve své vlastní zemi cítí jako cizinci, a to díky muslimské imigraci (5). Pro Bartoše, žádný problém – stačí jen oddělit radikální islám od toho „normálního mírumilovného“. Projekt na Nobelovu cenu míru. No, hodně zdaru!

I když Bartoš vystudoval – navzdory různým závislostem na návykových látkách – IT obor, v oblasti přirozeného společenského cítění a úsudku, projevuje Bartoš zvláštní tupost (6). Americký psycholog J. Haidt upozornil na to, že „vítači“ vykazují mimořádnou necitlivost vůči potřebě běžného člověka chránit si svůj domov před rozvratem způsobený nekontrolovanou migrací (7). Ředitel Národního ústavu duševního zdraví, Cyril Höschl, upozornil na výzkum českým psychologů, který ukázal, že zatímco lidé odmítající muslimkou migraci se, spíše než strachem, vyznačují uvážlivostí a svědomitostí, u vítačů tato vlastnost chybí (8).

Osobně, považuji Piráty pouze za IT verzi strany Zelených. Pravidelná podpora akcí Sorosových politických neziskovek (viz např. Prague Pride, protesty u vepřína v Letech, atp), názory ohledně islámu, i příležitostné společné volební koalice to jen potvrzují (10, 11, 12).


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském