Nebezpečí pro svět rozumu: tisíce neziskovkářů, lidskoprávních aktivistů, mediálních propagandistů z ČT a Respektu, pravdoláskařů, příznivců Antify, Zelených a Pirátů, genderistů, klinikářů a vůbec všech neomarxistů

Miloše Zemana jsem nevolil minule a nebudu ani teď. Nicméně si fakt nemyslím, že by zrovna on byl „nepřítelem č. 1“. Je to prezident a je vidět a slyšet. Mnohem nebezpečnější jsou ovšem ti, kteří tolik na očích nejsou.

Josef Provazník

Na mysli mám ty tisíce neziskovkářů, lidskoprávních aktivistů, mediálních propagandistů z ČT a Respektu, pravdoláskařů, příznivců Antify, Zelených a Pirátů, genderistů, klinikářů a vůbec všech neomarxistů, kteří usilují o svoji revoluci a naprosté popření naší historie, zvyklostí a tradic.

Právě proto považuji za zbytečné se zabývat rozebíráním Zemanových výroků, postojů, názorů a činů. Ostatně na tohle si vystačí výše zmínění sami i beze mě. Tím ale ani nenaznačuji, že by mě snad měli ostatní následovat. Jde o čistě můj osobní postoj, který jsem dalek někomu vnucovat.

Miloše Zemana jsem nevolil minule a nebudu ani teď. Nicméně si fakt nemyslím, že by zrovna on byl "nepřítelem č. 1". Je…

Zveřejnil(a) Josef Provazník dne 1. listopad 2017


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském