Nepocházím z opice, jakože je živý Bůh nade mnou

Přál bych si, aby tato věta neznamenala opovržení od těch, co jsou „vědecky“ na výši, co sází na „vědecké“ poznání, ale aby byla počátkem diskuse.

negři

Bohužel, v poslední době se spíše setkáváme s těmi, co budou tvrdit něco o temném Středověku o totalitě, ale sami nebudou chtít připustit jiný názor něž je ten jejich. Mám na myslí různé aktivisty za lidská práva, která se ovšem stala tak „rozsáhlým tématem“, že se zúžila jen na práva národnostních a náboženských menšin. Stručně řečeno, namísto univerzálního práva, se z toho stalo právo „antidiskriminační“, kdy lidská práva ano, ale musíme vzít v potaz a začne vyjmenovávání kulturních, sexuálních, náboženských, geografických atd. odlišností.

Víceméně to je tak poslední co uslyšíte, protože o tom se nediskutuje a když, tak je to monolog druhé strany. Ten buď přijmete anebo se stáváte vším možným. Hlavně ne člověkem. Protože jak můžete odmítat anebo diskutovat o takých nezvratných pravdách, jako naprostá rovnost kultur, náboženství, sexuálních diferencí a nedejbože lidských ras? Vždyť vše nás přeci obohacuje. Jediné s čím souhlasím je to obohacování, jen si zcela nejsem jist, zda je to k něčemu dobré.

Střet kultur, náboženství, národností zde probíhá snad od počátku lidstva. Svět sám o sobě je multikulturní, multináboženský, různorodý co se týče národnostní. V tom asi není problém. Již Peršané, Římané a předtím staří Řekové přebírali od druhých to, co jim bylo prospěšné a to, co je mohlo obohatit. Nikdy to však nepřebírali nekriticky na rozdíl od dnešní evropské společnosti a vždy si přebrané přizpůsobili vlastním zvykům a společenským normám. Ostatně to se týká i středověké Evropy a nejen středověké.

Nedávno jsem vezl jednu mladou dívku, takovou etnoženu, která mi vysvětlovala, jak je fajn, že sem přichází černoši z Afriky, kteří nás mohou naučit rozdělávat oheň pomocí dvou dřevěných klacíků. Dřevěných jsem si přidal sám, protože opravdu nevím, zda ohněm a klacíky neměla na mysli něco zcela jiného. Trochu jsem jí oponoval, že tito mladíci ze středu Afriky s mobilními telefony nás asi nemohou nic naučit a navíc, rozdělávání ohně pomoci dřevěných klacíku naše civilizace opustila před více než dvěma tisící lety, protože začala používat křesadlo.

Vlastně, byl to podobný argument, jako argumenty zastánců islámu, že islám nám dal Aristotela, Platona či Galéna. Nedal nám již z podstaty řečeného nic z toho. Všichni jmenovaní byli produktem evropské civilizace a islám je převzal, na krátkou dobu, co dobyl a zničil země našeho civilizačního okruhu. Navíc islámská civilizace se nemůže pyšnit těmito antickými filozofy a lékařem, ale byla pouze konzumentem jejich znalostí a to jen na velmi omezenou dobu. V celých dějinách islámské civilizace není nic, co by nebylo známo evropské civilizaci a kultuře, protože muslimové vše přebrali od Evropanů a Peršanů, kteří přebírali od Evropanů a Evropané od Perské říše.

Tohle je skutečnost, nikoliv slova. Jenže poukázat na tuto skutečnost znamená si vysloužit znamení kacíře. A nejen kacíře, ale také rasisty, xenofoba atd. Prostě se dostáváte na okraj „intelektuální“ společnosti kavárenských povalečů s jointem v puse.

V této společnosti se tleská všemu, jen přiznání se k tomu, že jsem Čech, Němec, Francouz a ctím svoje kulturní a náboženské kořeny je provázeno mrazivým bučením. Muslim, buddhista, animista může říct svojí verzi stvoření světa a člověka a bude se jásat, jak jeho názory obohatí náš svět. Burkiny a burky jsou skvělé, přestože to je znak náboženské příslušnosti, ale kříže vadí, protože narušují laickost veřejného prostoru. Lidl vymazává kříže ze všech sakrálních staveb kde může, ale je to prý náboženská neutralita.

Vzhledem k těmto skutečnostem prohlašuji, že jsem pronásledovaná menšina. Jsem bílý, to je znamení hanby, jsem Evropan, to je ještě horší, neb kolonizace, jsem katolík, to je tmářství, i když slyšel jsem, že papež zvaný Franta, se velmi snaží dostat církev do progresivního LGTB a multikulty proudu.

Ale jestliže má být pro mě obohacující animista z Afriky, mohu také říci, že jeho obohacení by neobohatilo ani staré Slovany, protože jejich vzdělanost před 2500 let byla mnohem dál, než jeho v roce 2017?


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském