Válka proti fašismu opět začíná ve Španělsku…?

Vypadá to, že hlavní dějinná paralela sedí. Donce i nějaké ty vedlejší. Jiné však historie dnes píše poněkud jinak nebo dokonce úplně naopak. Vysvětleme si to.

Svatopluk Otava

Stejné, podobné a taky jiné

Před jedenaosmdesáti lety, kdy generál Franco s bandou vrahů zahájil boj proti Španělské republice bylo to tři roky po celosvětové krizi a pučisté mohli počítat s pomocí mezinárodní internacionály bankéřstva. Tomu odpovídá i dnešní situace. Motivem puče, chcete-li „barevné revoluce“, byl návrat majetku katolických nenasytů z řad Církve a šlechty,. Jinak též „vzdělaných“ a „noblesních“ španělských švarcenberků všech vrstev.

Do ostrých bojů proti legální vládě se zapojovali houfně naverbovaní multikulturalisté islámského vyznání, společně s bílým odpadem znásilňovali španělské (nikoli jen republikánské) děti a ženy, vraždili, kradli. Tady zbývá dodat, že dnes se ještě ve Španělsku neválčí zbraněmi, boj zatím probíhá jen v rovině mediální a prostřednictvím dobře placených novinářských a juristických prostitutek.

Největší rozdíl mezi dobou historickou a dnešní však spočívá v tom, že místo, aby si rodící se fašismus musel tvrdě dobývat budoucí politické državy, dnes je dávno doma v elitářských loutkách nejen španělských, ale vůbec všech západních vlád s USA v čele. Upírá právo na sebeurčení Katalánskému národu, takže povstávají utiskovaní ze své vůle, nikoli najatí barevní „revolucionáři made in Wall street. Jak k tomu mohlo dojít? Vlastně snadno.

Byznys a „naši bastardi“

Namísto toho, aby se po porážce fašistické sekty nacistů západní svět vyrovnal se španělským autorem genocidy Francem a v Norimberku je posadil po bok dalších souzených velkovrahů, nechal fašistického caudilla legitimizovat svou moc a jižní fašistická základna tak zůstala netknutě ušetřena pro budoucí potřebu. Občanstvu se nakukalo, že Francovi Španělé po dobu války vraždili v SSSR pouze „dobrovolně“, koneckonců stejně dobrovolně, jako jejich valonští, norští, vlámští, estonští či litevští SS kammeraden. Každý zabitý Rus je pro Zápaďany dobrý Rus. Takže – byli to holt „naši bastardi“, jak dí oblíbená zdůvodňovací teze o rekcích na puče a vraždění v režii americké „výspy demokracie“.

Namísto toho, aby byli voláni k odpovědnosti i fašismem a nacismem infikovaní němečtí intelektuálové, vědci, umělci, tedy tzv. elity, byli pouze Američany uneseni, profesně vytěženi a byla jim zajištěna fešáčká penze, chce se téměř říci, že „za zásluhy o výstavbu“ např. amerického kosmického programu. A s německými elitami si USA mimoděk importovaly do svého lupičského systému i nesmírně virulentní zárodky fašismu, kde se nákaza mimořádně úspěšně zakořenila a rozšířila.

Fašismus je totiž dnes pandemie „elit“

Vždyť co zní západnímu „nositeli civilizace“, byť by měl osobně třeba IQ 60 lahodněji, než od dětství vštěpovaná idea, že je něco víc, je šiřitelem „našeho způsobu života“, ochráncem demokracie, je pozemskou, dokonce vesmírnou elitou – prostě nadčlověkem? Inu – nic.

A tak je dnes možné, že oficiální loutky korporátního fašismu v podobě španělské vlády navzdory pokusu o legitimizaci státního teroru proti Katalánskému národu volají na pomoc spřízněné loutky sedící v Bruselu, Berlíně, Paříži, Washingtonu.  A pomoci se jim jistě dostane, nejen ve slovní rovině.

Šla byste internacionálně pomáhat paní Müllerová?, pardon..- Langšádlová?

Dokonce si lze docela dobře představit, že v případě nutnosti by proti katalánským vlastencům mohl klidně i zasáhnout nějaký ten rotující naťácký kontingent, poněvadž španělští policisté i vojáci by se třeba malounko hanbili osobně kroutit krky svých dosavadních spoluobčanů. Co si na tu robotu pozvat třeba – Čechy? Neuvěřitelné? Opravdu? A kdo by v Čechách protestoval? Křivopřísežný lhář, jinak též velmi fotogenický generál Pavel? Či snad kolaborantská parta místodržících s premiérem Sobotkou?

Je to pro šiřitele „civilizace“ trochu prekérní situace. Na východě Evropy je téměř vše připraveno. Eurowehrmacht usazen v aplaudujících baltských pidistátech, historicky schizofrenní polští husaři si natřásají pera a brousí šavle, hroutící se Chruščovův vynález jménem Ukrajina už, už bude potřebovat nějakou tu „vynucenou“ invazi čili bratrskou pomoc od dobrácky zfetovaných sylvesterů stalonů. 2,5 miliónu lupičů s hvězdnatými trenýrkami se těší na dovolenou na Krymu, všechno tak pěkně klape a ausgerechnet zrovna teď si Katalánci vzpomenou na nějakou samostatnost.

Krucinál, ať tam někdo udělá pořádek! Pošlete tam třeba ty české švejky. Ale pozor! Velet bude Němec! Jednak má…,  ehm… tak říkajíc historickou zkušenost a potom – na ty Čechy by nemusel být  nakonec tak úplně spoleh. Mají takovou divnou vlastnost, že když se fakt naštvou, zakládájí pak všude možně po světě jakési legie a podobné divné spolky….