Manipulacemi k diktatuře?

V dnešním tisku se objevila manipulativní zpráva z tvůrčí dílny Českého statistického úřadu, že naše populace stárne a že jako jediné možné řešení se jeví důchodová reforma a příliv imigrantů. S takovým tvrzením nemohu souhlasit!

Ilustrační snímek – EU cesta do pekel

A to při vší úctě k ČSÚ, ctihodné instituci, ve které v letech 1972 až 1992 působila už od své maturity na Střední zemědělské a lesnické škole v Havlíčkově Brodě jako odborná referentka pozdější známá představitelka ODS Miroslava Němcová. (Jakpak se tam asi dostala a udržela?)

Za katastrofální pokles porodnosti, stárnutí populace a zvyšování imigrace může beze zbytku restaurace neregulovaného kapitalismu a nadřazení zájmů nadnárodního kapitálu, který v rámci globalizace ekonomicky vytěžuje obyvatelstvo celé planety, nad zájmy pracujících občanů ČR.

Jediným reálným a zdravým řešením by byla zásadní reforma daňového a sociálního systému, zavedení progresivního zdanění, které je běžné v řadě nejvyspělejších zemí světa, a naopak výrazné snižování daní pracujícím s více dětmi, pokud ovšem řádně pečují o jejich výchovu!

Teprve do takového systému by mohli být zařazováni další migranti, ale výhradně ti, kteří se budou ochotni zařadit do zdejšího kulturního prostředí, vzdělávacího a pravního řádu a kteří budou od svého příchodu řádně pracovat, jako je tomu například u Ukrajinců a Vietnamců.

Sociální výpomoc v jejich začátcích by se mohla a měla poskytovat pouze ve stejné výši, jaká se poskytuje našim nezaměstnaným, a pouze po omezenou dobu.

Ostatně stejně přiostupovaly vyspělé země světa k našim občanům, kteří emigrovali z republiky po únoru 1948 nebo po srpnu 1968, o čemž bohužel média a školy dnes obvykle mlčí jako zařezané.

Z vlastní pedagogické zkušenosti vím, že naprostá většina dnešních mladých lidí vůbec netuší, že poúnoroví a posrpnoví emiogranti museli v Německu či Rakousku procházet přistěhovaleckými tábory, horko těžko prokazovat, že utekli z politických důvodů a mají tudíž nárok na politický azyl, nebo žádat a dlouho čekat na povolení vstupu do zvolené země, která mohla potřebovat jejich znalosti a schopnosti.

Dnešní benevolentní a „politicky korektní“ přístup evropských zemí k imigrantům, diktovaný nadnárodními zájmy politiků a průmyslu, je neudržitelný a možná že doslova zhoubný. Proto je jakýkoli diktát Evropské unie nepřijatelný.

Jsem příznivcem myšlenky EU, ale zásadním odpůrcem jejích byrokraticko-autokratických sklonů!

A jsem přesvědčený, že by si Evropané měli dávat setsakramentský pozor na možnost vzniku nové, panevropské diktatury!


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském