V brněnské mešitě kážou rodičům ať učí dětí nenávisti a bijí je

Podle záznamu pátečního kázání z brněnské mešity vyzýval předseda českých muslimů Muneeb Hassan Alrawi muslimy a muslimky k tomu, aby učili své dětí nenávisti k nevěřícímu a fyzicky je trestali za to, že nechtějí praktikovat islám. Otázkou je nakolik jsou takové výzvy v souladu s českými zákony.

Zde uvádím celý zvukový záznam onoho pátečního kázání z brněnské mešity. Je to zhruba 12 minut. Doporučuji poslechnout celé. Muneeb Hassan Alrawi v něm káže za jistého saúdskoarabského duchovního a jak je vidět prožívá to dosti emotivně.

Když s blbostí se bojovat musí, ale vyhrát nedá je třeba zdůraznit, že během kázání Muneeb Hassan Alrawi otevřeně vyzývá brněnské muslimy a muslimky, aby své děti učili nenávisti ke všemu nevěřícímu a zakázanému Alláhem a vyzývá je, aby s „láskou“ fyzicky trestali své děti, které nechtějí islám praktikovat, neboť tak to přikázal zakladatel islámu Mohammed. Takže až opět nějaký apologet a obhájce islámu bude usilovat o překroucení toho všeho ku prospěchu islámu, doporučuji vám poslechnout si celých 12 minut, aby bylo jasno co Alrawi řekl a k čemu vyzýval. Podobné projevy nejen Alrawiho, ale i dalších českých muslimů jsem uvedl v knize Islám a islamismus v České repiublice.

Podstatné teď není to vyzývání, aby brněnští muslimové učili děti k nenávisti, ale to, že je vyzývá aby fyzicky trestali své děti za to, že nechtějí praktikovat islám nebo dokonce být muslimy. Co vlastně o tom říkají české zákony?

Zákoník České republiky zaručuje nezletilým právo na náboženskou svobodu. Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů. § 2 uvedeného zákona stanoví „právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno.“ Ne jednoznačně pak pokračuje slovy, že „Zákonní zástupci nezletilých dětí
mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.“

Je tedy otázkou jestli výklad tohoto zákona ospravedlňuje výzvy předsedy Ústředí muslimských obcí k tomu, aby muslimové a muslimky násilím nutili své děti k praktikování islámu, byť tyto děti, třeba islám praktikovat nechtějí nebo nechtějí být ani nominálně muslimy.

Zdroj: euRABIA.cz