Stane se Izrael energetickou velmocí?

„Žádná ropa Moše“, ptal se izraelský satirik Efraim Kišon. Podobný izraelský vtip říká, že Mojžíš jaksi nedopatřením přivedl izraelský národ na jediné místo na Blízkém východě, kde není ropa. Podobným vtipům je dnes konec.

Vlajka Státu Izrael

V roce 2009 bylo objeveno ve Středozemním moři, 90 km od Haify, velké ložisko zemního plynu s odhadovaným množstvím 240 miliard m3. Dostalo jméno Tamar. O rok později bylo v hloubce 5 km objeveno další ložisko zemního plynu, tentokrát 135 km od Haify. Bylo pojmenováno Leviatan a odhadované množství činí 640 miliard m3. Těžba bude zahájena v roce 2019.

Roční spotřeba činí v Izraeli jen 340 milionů m3, a proto už podepsal smlouvu o dodávce plynu s několika okolními zeměmi. Podle biblických komentátorů se tak naplnilo biblické zaslíbení z Deut.33,19: „…budou sát hojnost z moří, poklady ukryté v písku.“

Ani se těžba zemního plynu ze Středozemního moře pořádně nerozběhla a už bylo objeveno velké ropné ložisko u Kacrinu, hlavního správního střediska Golanských výšin. Území Golan je dlouhé 60 km, 25 km široké s celkovou rozlohou 1150 km2. V 33 městečkách a vesnicích tam žije 22 000 izraelských občanů a podobný počet Drúzů.

Objev ložisek plynu spolu s objevem ropy na Golanech zásadně mění geopolitickou situaci v regionu. Ze země závislé na importu zdrojů energie se stává exportní suverén. Hlavní analytik firmy CMC Markets, Jochen Stanzl, to popsal slovy: „Izrael je Saúdskou Arábií budoucností.“

Ovšem plynem a ropou to nekončí. V blízkosti Eilatu se hledá zlato, u Masady zase uran. Z drahokamů byly u Eilatu nalezeny Chrysokol, Malachit, Azurit, Tyrkis a Pseudomalachit, což je izraelský národní kámen. Ve výrobě a obchodě s diamanty je Izrael na špici. Diamantový obchod v Ramat Gan je největší diamantové obchodní centrum na světě.

Hledání diamantů v údolích Haify se plně věnuje firma Šefa Jamim. V hornině kimberlit už kutači narazili na diamanty a našli také moissanit, který se velice podobá diamantu. Poslední naleziště diamantů ve světě bylo objeveno naposled před 15 lety. Biochemik Mark Fedikow, poradce Šefy Jamim, odhaduje nález velkého ložiska diamantů do 3-5 let.

Protože si Sýrie stále nárokuje celé Golany, lze očekávat ostré slovní přestřelky o „krádeži arabské ropy.“


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském