Mezinárodní právo je na straně Izraele

Navzdory všem arabsko-islámským křiklounům a jejich sympatizantům, je mezinárodní právo na straně Izraele a to znamená i na straně prezidentů Donalda Trumpa a Miloše Zemana. Vyplývá to z hlavních principů Mezinárodního práva do roku 1945, tj. do vzniku OSN.

Vlajka Státu Izrael

1/Balfourova deklaracez 2. listopadu 1917 odstartovala tvorbu několika na sebe navazujících právních dokumentů vedoucích k vytvoření Státu Izrael. Vláda krále Jiřího V. vyjádřila „sympatie s vytvořením židovské domoviny“ v Palestině. Proč deklarace nehovoří přímo o vytvoření státu? Stalo se to s ohledem na možné restrikce úředníků končící Osmanské říše, jejíž existenci ukončili Britové až v roce 1918. Britský generál Edmund Allenby vstoupil pěšky do Jeruzaléma až 11. prosince 1918.

2/Na konferenci vítězů v San Remu v roce 1920 bylo rozhodnuto o vytvoření Britského mandátu pro Palestinu a Irák, a Francouzského mandátu pro Libanon a Sýrii.

Britský mandát (Mandát pro Palestinu) zahrnoval území od Středozemního moře až po Irák a měl uvést do praxe Balfourovou deklaraci. Pro Brity plynula z Mandátu povinnost napomáhat židovskému přistěhovalectví do Palestiny (čl. 6) a spolupracovat s Židovskou agenturou.

Text Mandátu vypracovali vítězové a Liga národů jej jednomyslně schválila v roce 1922.Přestože text Mandátu pro Palestinu zakazoval přidělovat mandátní území cizím státům, Britové předali v roce 1923 Golany Francii bez souhlasu Židovské agentury.

Krátce před ratifikací Mandátu pro Palestinu Ligou národů přidali Britové k textu čl. 25, opravňující je, se souhlasem Ligy národů, vyjmout území východně od Jordánu z Mandátu. Na tomto území pak vytvořili se souhlasem Ligy národů Transjordánsko a Židům bylo zakázáno se na tomto území usazovat. Pro židovský domov (= stát) zbývalo, z rozhodnutí mezinárodního společenství, území západně od Jordánu. Na tomto území už neměl podle Mandátu vzniknout žádný jiný stát! Místní arabské populaci byla garantována občanská a náboženská práva, ale politická práva byla delegována Židovské agentuře!

3/Rezoluce OSN č. 181 o Jeruzalému jako o corpus separatum

Rezoluce nemá žádnou právní moc. Je zneplatněna minimálně z těchto důvodů:

  • Arabové ji odmítli od počátku;
  • Sama OSN ji zneplatnila svou nečinností, když Arabové vypalovali v Jeruzalémě synagogy a znesvěcovali židovské hroby;
  • OSN mlčela po celou dobu jordánské okupace Jeruzaléma, kdy Židům nebyl umožněn přístup ke svatým místům;
  • Doporučení VS OSN z 29. 11. 1947 není právně závazné;

Donald Trump jen ukončil trapné a zbabělé přešlapování na místě od roku 1995, kdy Kongres Spojených států rozhodl o přemístění americké ambasády Z Tel Avivu do Jeruzaléma. Arabové i muslimové jsou připravení k násilí proti židům a křesťanům „non-stop“. K terorizování ne-muslimů je vybízí jejich božstvo v koránu. Záminku si najdou vždycky.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském