Nezákonný postup GIBS: Odmítá nahlédnout do spisu napadenému řidiči

GIBS zamítl žádost o nahlédnutí do spisu řidiči J.V., který byl napaden dvěma vysokými policejními důstojníky v Plzni. Zdůvodnil to tím, že by mohlo dojít k úniku informací. Podle právníků je však tento postup nezákonný.

Ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů v Plzni (GIBS Plzeň) po dvou měsících přišla zatím s jediným výsledkem vyšetřování. Zákaz nahlížení do spisu napadenému řidiči J.V. z Karlovarska. Na celé vyšetřování platí přísné informační embargo. Své vyšetřování inspekce zahájila podle předpokladu tím, že napadeného řidiče vyslýchala plných pět hodin, zatímco prošetřovaní policisté byli pouze přeřazeni do služby, kde nepřijdou do kontaktu s veřejností.

Že s vyšetřováním případu není něco v pořádku, však dokládají i další věci. GIBS například zcela ignoruje, že napadený řidič má svého zmocněnce, advokáta Ronalda Němce a vytrvale ho obesílá obsílkami, které pokud si nepřevezme, vystavuje se samozřejmě hrozbě různých sankcí. Nyní GIBS přistoupil zatím k nejkontroverznějšímu kroku, kdy odmítl napadenému řidiči přístup do spisu, přestože toto několikrát urgoval i u Krajského státního zástupce. V tuto chvíli GIBS upřela svou pozornost na psychiatrické posudky, čili je v tuto chvíli jasné, že vyšetřování je vedeno účelově.

Jsme svědky toho, že dochází k omezování státních žalobců, jak o tom v září mluvil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman? Reforma policie a následná vyšetřovací parlamentní komise přispěly k tomu, že pravomoce policie začaly nebezpečně posilovat.Incident, který se stal karlovarskému řidiči J.V., kdy byl bezdůvodně ohrožován služební pistolí tak není žádnou náhodou, ale výsledek dlouhého řetězce chyb, zejména reorganizace policie, zrušení ÚOOZ a jeho expozitur, návrhů parlamentní vyšetřovací komise, atd.

GIBS by ze zákona měla být stranou těchto různých tlaků, ale zdá se, že tomu tak zdaleka není. Případ napadeného řidiče to jenom potvrzuje. Za dva měsíce vyšetřování nebylo vzneseno žádné obvinění, vyšetřování je vedeno netransparentním způsobem a napadenému řidiči, účastníku řízení bylo zamezeno nahlédnout do spisu. Jako důvod byl uveden komunikace napadeného s médii, což je samozřejmě neakceptovatelné, protože média samozřejmě nemůžou vynášet informace ze živých kauz, a to ani v případě, že by se do nich takové informace tímto způsobem dostaly.

Média však, jak se zdá, tomuto stoupajícímu tlaku také podléhají, protože zpráva o zablokování přístupu do spisu, byla dosti opominuta. Policie v posledních letech získala takové sebevědomí, že se nebojí ani nejrůznějších konstrukcí a fabrikací. Dobře to bylo vidět například v případě bývalého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty, když se policie urputně snažila o zahájení stíhání jeho osoby v souvislosti s používáním jeho služebního vozidla. V březnu tohoto roku policejní prezidium trvalo na jeho obvinění, ke kterému nakonec sice nedošlo, ale urputnost vyšetřování jasně ukazovala na to, že tlak pocházel z nejvyšších míst policejního prezídia.

V tomto případě zašla policie již příliš daleko a ukázala tak, že pokud bude chtít někoho z něčeho obvinit, cestu si vždycky najde. V mém případě to bylo tak, že policie prověřovala, zda jsem se nezúčastnil loupežného přepadení Komerční banky v Podbořanech, dne 21.9.2017. Údajně měla nějakého pofidérního svědka, který tvrdil, že jsem v tento den před 14. hodinou banku vykradl. O jeho identitě samozřejmě nemohla a nechtěla nic říct. Policie však prověřování vedla takovým podivným způsobem, že bylo zřejmé, že šlo o něco úplně jiného.

Vzhledem k tomu, že jsem totiž policií dlouhodobě odposloucháván, a věděla tedy, co jsem v inkriminovanou dobu dělal, chtěla získat hlavně informace o tom, jestli na mé straně je dostatek důkazů, a když zjistila, že mám na svojí straně záznamy GPS, telefonní hovory i přímé svědky, kteří by potvrdili, že jsem byl v té době v Lounech, tak od prověřování mojí osoby upustila, prozatím. Obvinění je dneska velmi jednoduché zkonstruovat, například při nějaké té policejní prohlídce se náhodou něco najde, a obvinění tak bude konečně na světě.

Jelikož jsem opakovaně kritizoval reorganizaci policie, policejního prezidenta např. za dvojnásobné překročení rychlosti v obci, atd., tak mě to ani nepřekvapilo. Dalo se to čekat. Policie je dnes v takovém stavu, že jsou v ní kriminální struktury, je prorostlá zločinem, což se ví a kritizovali to i státní žalobci v čele s nejvyšším státním zástupcem.Postupy Generální inspekce bezpečnostních sborů a policie České republiky jim v tom bohužel dávají plně za pravdu.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském