Exministr Juraj Chmiel: Buďme zdrženliví a zdržme se předčasných komentářů k policejním manévrům

V souvislosti se včerejší vlnou zadržení a následně obvinění řady politiků a státních úředníků prosím média a politiky, aby se vyvarovali předčasných a ukvapených závěrů a to až do případného nezpochybnitelného doznání se toho kterého obviněného, či pravomocného rozhodnutí soudu.

V naší zemi existuje řada případů, kdy byl člověk na základě „nezpochybnitelných“ důkazů policie mediálně i politicky lynčován, aby se pak ukázalo že neprávem. Ani sebevyšší odškodnění, které je navíc u nás více než směšné, nenahradí točím si ten člověk prošel. Navíc se nestalo, že by byl policista, či státní zástupce hnán k zodpovědnosti za to, co způsobili, takže v pochybeních se vesele a bez obav pokračuje i nadále.

Vycházím i z vlastní zkušenosti, kdy jsem byl obviněn, obžalován, teď i souzen a po celou dobu i mediálně lynčován a to vše na základě vykonstruovaného obvinění ze strany tehdejší Martincovi protikorupční policie, přičemž obvinění je v příkrém rozporu se všemi listinnými důkazy, vnitřním šetřením ministerstva zahraničí a dokonce i výpovědi tzv. svědků obžaloby mluví v můj prospěch.

Proto prosím všechny, aby se zdrželi ukvapených závěrů a komentářů až do doby, kdy bude nezpochybnitelně jasné, že došlo k porušení zákona.