Hodně pohody k Vánočním svátkům přeje redakce

Přejeme Vám radostné a především v pohodě prožité Vánoční svátky, které v této těžké době likvidace společnosti,
jak ji známe, můžeme vůbec ještě slavit. Je jedno jaké máme kdo tradice, ale důležité je brát odkaz toho, že naše svátky jsou vánoční a spojeny se zrozením Ježíše, našeho Spasitele.

Hodně pohody