Je Břetislav Tureček antisemitská svině rovna Hitlerovi?

Když jsem v létě hovořil s panem Turečkem, řekl jsem mu, že je pro-palestinský a nemá rád Židy. Bránil se poukazem na fakt, že jako novinář musí být objektivní.

Břetislav Tureček | foto: wikimedia.org

V článku v Lidových novinách ze dne 16. 12. 2017 zveřejnil názory izraelského „nového historika“ Aviho Šlaima. Zřejmě z objektivity, jak také jinak. Do komunistického deníku Právo psal protiizraelsky laděné články, asi také z důvodu objektivity. Nepamatuji si, že by svou objektivitu vyvážil pozitivním článkem o Izraeli.

Zveřejnit názory Aviho Šlaima je objektivní asi jako zveřejnit články nacistického týdeníku Der Stürmer. Šlaim sloužil v 60. letech v izraelské armádě a to je asi jeho poslední skutek pro dobro židovského státu. Pak se dal na stranu tzv.“nových historiků“, kteří začali přepisovat dějiny Izraele i židovského národa. Nic v Bibli není pravda, všechno jsou jen mýty a Židé nemají právo na izraelskou zemi.

Současný režim v Izraeli označuje v přednášce na univerzitní půdě v Oxfordu jako apartheid, vláda je prý rasistická a xenofobní. Izraelská armáda je prý brutální. Dá se pochopit jeho nenávist k věřícím Židům, kterou mají téměř všichni ateisté, ale „historik“ Šlaim uvedl, že Britové slíbili Arabům Palestinu, budou-li bojovat proti Osmanské říši. Jak známo bojovali Arabové z Palestiny, Sýrie i Mezopotámie na straně Hitlera i Turků proti Britům. Jen ke konci války se několik arabských kmenů vzbouřilo proti Turkům.

Šlaim opakuje starou arabskou lež, že britský vysoký komisař v Egyptě Sir Henry McMahon slíbil v dopise z 24. října 1915 králi Hussajnovi v Mekce celou Palestinu za protiturecké povstání.

Když se komisař McMahon dověděl o arabské interpretaci svého dopisu Hussajnovi, napsal 22. 7. 1937 Johnovi E.Shuckburghovi vysvětlující dopis, že nikdy neslíbil Arabům celou Palestinu a vyjádřil přesvědčení, že tak to také král Hussajn pochopil. Dopis byl otištěn v britském týdeníku The Times.

Jak známo, král Hussajn vítal židovskou přítomnost v Palestině. Proto byl také Arabem zavražděn. Arabové a muslimové chtějí území Palestiny jen pro islám. Proto odmítali židovské přistěhovalectví, Balfourovou deklaraci, doporučení Peelovy komise, doporučení VS OSN a nesmířili se dodnes s existencí Izraele. Jejich řeči o míru jsou jen prázdná slova. „Mír nebude, dokud…“:

– se Izrael nevrátí na hranici před 5.6.1967;

– nebude umožněn návrat všem uprchlíkům do státu Izrael;

– se nepřestanou budovat tzv. osady;

– dokud nebude východní Jeruzalém hlavním městem arabského státu Palestina, „nebude mír v regionu ani ve světě“, jak uvedl premiér arabské autonomie Rami Hamdallah.

Na poslední protiamerickou a protiizraelskou rezoluci RB OSN, kterou USA úspěšně vetovaly, reagovala velvyslankyně USA v OSN slovy: „Amerika si nenechá radit, kde bude mít své velvyslanectví. Poslední rezoluce je urážkou, na kterou nezapomeneme.“


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském | titulek redakční: -ina-