Po roce jsme se opět podívali blíž na aktivity Člověka v tísni. Přečtěte si, kolik získali peněz od Sorose či EU a jak je využívají proti nám všem

Přibližně před rokem jsem se v několika svých článcích zevrubně věnoval neziskovému sektoru. Mezi jinými konkrétně také nejmocnější NGO v Čechách, kterou je Člověk v tísni. Nyní jsem připravil s použitím aktuálních čísel a informací pokračování. Stejně neradostné.

Josef Provazník

Člověk v tísni je bezesporu nejmocnější nevládní neziskovou organizaci v České republice a vzhledem ke svým rozsáhlým aktivitám i nadstandardnímu rozpočtu přesahuje její vliv hranice naší země. Prvním ukazatelelm její moci jsou výnosy, které za loňský rok činily závratných 1, 760 279 miliardy korun. To je ještě o více než 200 milionů více, než tomu bylo za rok 2015. Žádná jiná organizace v ČR nemá tolik prostředků pro šíření svých levicových idejí.

Člověk v tísni je propojený s Českou televizí a na jeho projektech se podílí celá řada tuzemských novinářů a aktivistů. Není proto divu, že o jeho aktivitách se kriticky v mainstreamových médiích prostě a jednoduše nedočtete. Mezi dárci ČvT najdete nadnárdní korporace, zahraniční vlády, Evropskou unii či Open Society Fund George Sorose. Ale např. i Soudcovská unii ČR, jejíž představitelé by měli jako první zůstat stranou, když se jedná o natolik ideologicky zabarvenou neziskovku.

Navíc ze státního rozpočtu, tedy z kapes daňových poplatníků, loni přistálo na účtě téměř 150 milionů korun. Přitom aktivity Člověka v tísni jsou často přímo proti přání obyvatel České republily. Zejména těch, kteří nechtějí mít nic společného se šířením idejí tzv. „nové levice“. ČvT přitom patří mezi hlavní podporovatele neomezené migrace, zrovnoprávnění homosexálních svazků s manželstvím mezi ženami a mužem, multikulturalismu, genderu apod. V posledních letech se potom mocná neziskovka soustředí především na téma migrace.

V uplynulém měsící tak Českou republiku za peníze ze zahraničí i z našich vlastních kapes zaplavily billboardy, na kterých mj. v arabštině či perštině děkovali cizinci České republice. Až bych se chtěl zeptat za co, když tady údajně ze zemí muslimského světa žádní cizinci nežijí a dle tvrzení Sobotkovy vlády jsme žádné nepřijali? Odpověď možná nabízí nedávno zveřejněné oficiální čísla, podle kterých policie ČR za poslední roky zajistila téměř 4000 ilegálních migrantů.

Billboardy vznikly v rámci další z mnoha multikulti propagandistických kampaní s názvem www.cesidekujem.cz, jejíž partnery je například vydavatelství Economia, který vydává Respekt, jehož šéfredaktorem je Erik Tabery. Ano, jeho maminka Kristýna Taberyová je stále předsedkyní správní rady. Dále portál Seznam.cz, Tiscali a další velké společnosti. Mezi podporovateli najdete i známého cestovatele a zarytého šiřitele multikulturalismu Dana Pribáně.

Kluci a holky z Respektu v tísni

Jak napovídá výroční zpráva ČvT za rok 2016, ve které se vyskytuje 141x slovo „migrace“, tak právě téma přistěhovalectví představuje hlavní pilíř aktivit této NGO. Pánkovo mocné impérium se ale soustředí na „x“ dalších témat a projektů. Jedním z nich je „Jeden svět na školách“ (JSNS) a na ten by si zejména rodiče dítek školou povinných měli dávat pozor. Funguje již od roku 2001 a jak se chlubí jeho autoři na webu, s jejich materiály se pracuje na asi 3600 školách.

Dovedete si představit, kolik tisíc dětí již prošlo touto, multikulti a EUrosocialistickou masáží? O to horší, že mediálními partnery projektu jsou Česká televize a samozřejmě Respekt s neomarxisty Taberym, Švehlou či Kundrou. Švehla například zcela vážně tvrdí, že „z muslimů se v ČR stávají novodobí Žide“. Zcela otevřeně tak dává najevo, že je antisemita. Protože srovnávat, že někdo nechce v ČR muslimy s tím, že Židé byli systematicky vražděni, je skutečně nechutné.

Jeho redakční kolega Kundra za před několika dny na sociálních sítích vítězoslavně poznamenal, že vykoupení prasečáku je skvělé. Tvrdil přitom, že „Češi vraždili Romy“, čímž uplatňoval kolektinví vinu, proti které přitom jindy společně se svými kolegy brojí. Například v případě, kdy se hovoří o odsunu Němců ze Sudet. Ze šéfredaktora Tabery se zase stal v posledních měsících obdivovatel Andreje Babiše. Suma sumárum, asi dovedete představit, jaký musí být JSNS projekt, když jej v médiích propaguje Respekt.

V rámci programu Mediální vzdělávání pod křídly Člověka v tísni působí také Ondřej Soukup, který je redaktorem Hospodářských novin, které vydává, jak jinak, vydavatelství Economa Zdeňka Bakaly. Ano, jde o toho čiperného pána, který díky premiéru Bohuslavu Sobotkovi tak pohádkově zbohatl na OKD. O této kauze se ale jinak z ostře nabroušených per Soukupa, Taberyho, Kundry či Švehly nic moc nedozvíte. Inu, znáte to staré pořekadlo: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej?

Propaganda Evropské unie je žádoucí

Pojďme ale zpátky ke zmíněnému programu Mediální vzdělávání, která má údajně žáky a studenty „učit kritickému myšlení“. Jedním ze šesti hlavních témat je propaganda. Najdete tam odkaz na komunistickou, islamistickou, nacistickou a současnou ruskou propagandu. Také vám tam něco chybí? Něco, co by dovedlo kritické myšlení mladých lidí na tu nejvyšší úroveň? Ano, máte pravdu. O propagandě Evropské unii a jejích příznivců tam není ani jedno slovo.

Člověkem v tísni najatí novináři nepředávají mladé generaci žádné rady a tipy, jak čelit bruselské propagandě. Nic o tom, jak Juncker a jeho vazalové v České republice straší obyvatele naší země, že když opustíme socialistickou EU, tak všichni přijdou o práci, přijedou sem ruské tanky a bez dotací naše ekonomika půjde do několika měsíců ke dnu. Jak by se tam také toto téma mohlo objevit, když Člověk v tísni obdržel od Evropské komise pro rok 2016 přes půl miliardy korun, že?

Jak by mohli novináři z Respektu, Hospodářek, České televize a dalších spřízněných duší kriticky poukazovat na zoufalou migrační politiku Angely Merkelové, když získal peníze od Česko-německého fondu budoucnosti i z dalších německých zdrojů ve výši téměř 83 milionů korun? Jak může učit děti kritickému myšlení ryze levicová organizace, která je financována politickým mainstreamem z celého světa?

zdroj: clovekvtisni.cz

Jak ukazuje výše graf, převzatý přímo z webu clovekvtisni.cz, zejména v posledních letech se náklady Člověka v tísni zvyšují téměř geometrickou řadou. Zatímco v roce 2013 činily asi 600 milionů korun, v roce 2016 to bylo již téměř třikrát více. Pánek a spol. by jistě prudký nárůst nákladů vysvětlili tím, že mohou aspoň efektivněji pomáhat potřebným. Společně s větším objemem financí však logicky narůstá riziko závislosti na svých dárcích. S více penězi roste mocenské postavení ČvT a z původně snad neziskové organizace se stává více než zisková organizace, která chce ovlivňovat i společnost a politiku.

„Lebensborn“ vyšlechtí ideální politiky

Člověku v tísni však již nestačí, že s podporou mediálního mainstreamu a peněz od EU ovlivňuje současné politiky. Mocná neziskovka v čele se Šimonem Pánkem v loňském roce udělala krok k tomu, aby si vytvořila svoji vlastní líheň politiků. Děje se tak v rámci projektu „Hledá se LeaDr“, který má za sebou již dva ročníky. Cílem projekt je motivovat mladé lidi, aby vystupovali do politiky. Jak si ale ukážeme, „objektivním“ tvůrcům jde pouze o budoucí politiky, kteří budu působit u levicových stran, jako je TOP 09, Piráti či Zelení.

Kolem mladých soutěžících se pohybují mediální i političtí propagandisté, kteří sice nemají v reálné politice příliš vlekou sílu, ale o to mají větší podporu u České televize, Respektu apod. Například finalistu z prvního ročníku podpořil neomarxsita Dominik Feri z TOP09, pozdějí vítězku zase Marek Wollner z pořadu České televize Reportéři. Je škoda, že se Wollner neuplatnil v projektu, věnovaném propagandě. Bezpochyby by tam exceloval. No a finálovou debatu moderoval, kdo jiný, než Václav Moravec…

Do celéh akce organizátoři samozřejmě nemohli nezapojit „nosný“ neomarxistický projekt HateFree Cultur, na kterém se mimochodem podílel i jeden ze spolupracovníků prezidentského kandidáta Horáčka Jaroslav Cerman. Není ani překvapením, s jakými politiky účastníci soutěže debatovali. Stačí zmínit Jana Farského ze STAN, Jana Čižinského z KDU-ČSL a další méně známí politici z různých levicových hnutí.

Za vše potom hovoří i složení poroty, která vybírá budoucí nadějně politiky, kteří budou i díky masivní propagandstické masáží Člověka v tísni radostně přijímat migranty, uctívat evropské hodnoty a přísně dbát o to, aby mohli homosexuálové adoptovat děti a zkrátka nepřišlo třetí ani čtvrté či páté pohlaví. Takže, v porotě najdete Jindřicha Šídla, bývalou redaktorku ČT Veroniku Sedláčkovou, ultra-levicovou novinářku z Respektu Sylvii Lauderovou a Karla Strachotu z Člověka v tísni.

Suma sumárum, Člověk v tísni, s podporou havlistické České televize a pravdoláskařských politiků i novinářů, utahuje šouby. Přitom se honosí puncem bohulibé organizace, která pomáhá potřebným. Není tomu tak. V praxi jen podporuje multikulturalismus, přistěhovaleckou politiku otevřených dveří a „čistí“ veřejný prostor ve prospěch neomarxistů. Před podobnými organizacemi je nutné hájit normální svět do posledního dechu a nikdy to nevzdat!


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském