Ohrazuji se proti tvrzení, že je členství Jiřího Drahoše v Římském klubu konspirací!

„Finále voleb doprovodí válka lží“. Na tenhle článek jsem narazila dnes v Plzeňském deníku, objevil se na sedmé straně všech regionálních tištěných novin. Deník a deník.cz slibuje, že bude na lživé zprávy upozorňovat dále.

Plž Drahoš kadí nebo mluví?

V článku se mimo jiné uvádí, že se objevila další konspirační zpráva a to, že BYL Jiří Drahoš členem Římského klubu. Profesionální novináři Deníku vycházejí přitom z informací nezávislého webu Manipulátoři.cz.

Články o údajné konspirativní teorii dezinformátorů napsal Jan Cemper, bývalý zdejší bloger.

1. článek Jana Cempera: http://manipulatori.cz/boje-jirim-drahosem-se-pustili-i-konspiracni-teoretici/

2. článek Jana Cempera: http://manipulatori.cz/konspiracni-teoretici-se-strelili-vlastni-nohy-milos-zeman-zakladatelem-mistopredsedou-ceskoslovenskeho-rimskeho-klubu/

Přebírají je různé webové zpravodajské stránky i mainstreamová média. Jelikož jsem v prvním Cemperově článku uvedena jako konspirativní aktivistka, protože jsem na tuto původně letmou informaci upozornila jako první svým předchozím článkem zde https://holotova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=642830, považuji za nutné, už kvůli dalším čtenářům hlavního proudu a voličům budoucího prezidenta, uvést tyto skutečnosti o „dezinformátorech“ od dezinformátorů na pravou míru.

Odmítám tvrzení, že je členství Jiřího Drahoše v Římském klubu dezinformací! Je rozhodně členem naší národní asociace Římského klubu a to od roku 2008 přinejmenším doposud. Žádné změny nikde uvedeny nejsou. Jako podklad pro své tvrzení dávám přímý odkaz na stránky klubu níže na závěr článku.

Přijímám námitku, že se „konspirátoři“ střelili do vlastní nohy tím, že Miloš Zeman byl na počátku devadesátých let také členem naší národní asociace. V porevoluční době jimi byli všichni naši významnější politici, dokud sami nezjistili, že některé závěry Římského klubu jsou zavádějící a činnost pomalu upadala až do roku 2008, kdy byl ustanoven nový výbor klubu. Ptám se tedy opakovaně, proč je tato informace tak tajná a proč se zakládal výbor v době, kdy už bylo známo, že organizace je dlouhodobě pro většinu společnosti nepřijatelná i díky mylným studiím a skandálním závěrům některých svých členů a myslitelů. Proč pan Drahoš nikde neuvádí členství v ČAŘK, na dotazy neodpovídá, ba dokonce to prostřednictvím médií popírá? Stejně tak i Václav Havel nikdy neuváděl, že je čestným členem samotného nejvyššího spolku Římského klubu.

Prezident Zeman už v roce 2017 při udílení státních vyznamenání k výročí 28. října 1918 ve slavnostním projevu veřejně uznal, že se v této otázce dopustil omylu.

Cituji:

„Ale vrátil bych se teď k té vědecké obci. Myslím si, že ony takzvané měkké, tedy společensko-vědní disciplíny, v minulosti trpěly na jakousi přehnanou pýchu. A rád bych to dokumentoval na tom pokorném sebekritickém příkladu. V minulosti jsem se zabýval simulačními modely systémové dynamiky. Byl to nádherný směr, který vznikl ve Massachusettském technologickém institutu. Jeho hlavní představitel byl Jay Forrester a jeho hlavní produkt byla kniha Meze růstu Dennise a Donnelly Meadowsových. A na základě této knihy vznikl i Římský klub. A byla otázka, jestli Římským klubem je společenství vědců nebo společenství snobů. Abychom mezi tím mohli rozlišit, je zapotřebí s odstupem času se podívat, zda kniha Meze růstu byla, nebo nebyla úspěšná. Když si ji přečtete, zjistíte, že predikuje vyčerpání přírodních zdrojů, predikuje hladomory, predikuje populační explozi i znečištění životního prostředí. Nic z toho se přátelé naštěstí nesplnilo. A my se musíme ptát, zda tato pýcha vědy, kde jsme se snažili přenést matematické metody do oblasti, která těmto oblastem příliš nevyhovuje, nakonec nezprofanovala onu vědu samotnou, myslím tím společenskou vědu.

A tak mě docela potěšilo, když jsem se ve svém bývalém oboru dočetl, že prognostika začíná preferovat co? Psaní scénářů. A tady je ona symbióza oněch dvou větví naší národní kultury. Byť scénář je přece nástroj umělecký, nikoli nástroj primárně vědecký. Takže skloňme se s pokorou a přemýšlejme o neúspěchu matematických modelů, možná proto, protože nezachytily inovativní prvky ve společnosti a že předpokládaly rigidní struktury tam, kde tyto struktury jsou ve skutečnosti dynamické a flexibilní a snažme spolu s jedním francouzským futurologem, který se jmenoval Bertrand de Jouvenel mluvit l ́?art de la conjecture, o umění předvídat, nikoli o pyšné vědě, která o sobě tvrdí, že umí předvídat.

Omlouvám se za tuto odbočku, ale inspirovalo mě k ní zejména, když tady vidím autora, který se matematickými modely velmi a velmi zabýval. Inspirovalo mě k ní vlastní životní zkušenost a člověk se má vyznat i ze svých chyb a neomlouvá ho, když tyto chyby sdíleli i jiní a když ve své době byly dokonce předmětem onoho mainstreamu, o němž jsem tady před chvíli hovořil.“

Celý projev prezidenta Zemana zde: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/projev-prezidenta-republiky-milose-zemana/1544297

Ráda bych proto vyjádřila přesvědčení, že se ve svých chybách vyznají i oni zmiňovaní nezávislí a mainstreamoví novináři, kteří podlehli dojmu, že si někdo vymýšlí nějaké dezinformace a vše si dobře ověřují, aby neklamali před tak důležitými volbami širokou veřejnost a ta nesdílela jejich chyby!

Dezinformační web Manipulátoři.cz by si měl udělat pořádek hlavně na stránkách „Pravda o Jiřím Drahošovi“ (manipulatori.cz, popravdě.cz), když se považují za takové nezávislé odborníky, že je přebírá i hlavní proud!

Vydavatelé a redakce mainstreamových médií by měly okamžitě reagovat na nezodpovědnou práci svých redaktorů, uvést následným zveřejněním věci na pravou míru a neprotežovat ani jednoho z kandidátů, jak jsme toho dnes a denně svědky v televizích, rádiích, novinách. Hlavní proud by si měl pak hlavně ohlídat dodržovanízásadnovinářského řemesla a etiky, a nešířit sám fake news!

„Ne všechno, co se tváří jako pravda, je pravda!. Ne všechno, co se tváří jako lež, je lež!“

Pro doplnění ještě sdílím zajímavý článek k problematice od kolegy, pana Míky, zde z blogu iDnes https://mika.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=643976

Odkaz na zprávu Římského klubu o novém výboru České asociace

https://web.archive.org/web/20101022052131/http://clubofrome.at:80/news/index2008_1.html

Czech Republic: New Board of the Czech Association for the Club of Rome

March 4th, 2008: Election results have been communicated: The Czech Association for the Club of Rome has elected a new team for the management of the Association.

President:

  • Doc. Pavel Nováček

Board:

  • Prof. Jarmila Doubravová
  • Prof. Jiří Drahoš
  • Doc. Jaroslav Kalous
  • Ivan Klíma
  • Doc. Pavel Nováček

Secretary:

  • Michal Paulus

Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském