Přijat předsedu vlady ČSSR u přiležitosti životniho jubilea

U přiležitosti vyznamneho životniho a pracovniho jubilea byl blogař, sudruh Ladislav Větvička přijat předsedou vlady ČSSR, JUDr. Lubomirem Štrougalem.

Štrougal a Ladik

Oba sudruzi vpřatelske a neformalni atmosfeře prodyskutovali možnosti svobodne tvorby a zhoršujici se podminky při vzrustajici cenzuře fejsbučka v zapadnim postkapitalistickem světě.

Sudruh Štrougal se živě zajimal o tematyku setkani sudruhu Stalina, Hytlera, Lenina a Masaryka, popsanu v knize Osudove setkani 1913, kere komentoval slovy: „To snad neni možne…“ Oba sudruzi živě podyskutovali o okolnostech vzniku knih Tajemstvi bohatych a Ostravaci sobě, obzvlaštni zajem měl sudruh Štrougal o knihy Mamulovy děti a Některe baby su všecky stejne.

Ve druhe časti setkani sudruh Větvička pozorně vyslechnul okolnosti vzniku Prognostyckeho ustavu, založeneho v roce 1984 z popudu šefa KGB sudruha Andropova. Tento subjekt měl do pěti let připravit podminky pro převzeti moci v ČSSR a vstupu do tzv. společneho evropskeho domu, dnes znameho jako EuroSajuz.“

U přiležitosti uvedeni nove knihy „Šifry Ladika Větvičky“ proběhne v patek 26.1. od 20:00 přimy přenos slavnostniho pořadu k 25. vyroči narozeni Ladislava Větvičky a 10. vyroči jeho publikovani na blogu iDnes.

Třihodinove plodne setkani bylo ukončeno minutou ticha za padle, zavřene a zakazane blogaře celeho světa.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském