Měl Drtahoš v debatách naslouchátko, aby byl řízen na dálku jako paňáca?

Čas záznamu debaty 57:21 a dále. Moderátorka: Pánové, vy jste oba proti kvótám a migrace je velké téma a vlastně velká výzva Evropské Unie. Pane profesore, jaké jiné řešení byste navrhl nebo podpořil, když jste proti kvótám.

Plž Drahoš je kreténem měsíce ledna 2017

Jiří Drahoš: Tak dneska jsem si poslechl ve zprávách, že …eeeeehm….
Moderátorka (malá nápověda): …už i Německo…
Jiří Drahoš: … už i Německo ustupuje od tohoto principu, který já kritizuji od samého začátku.
—- První poznámka – moderátorka lže. Server demagog.cz by jí měl „naprášit“.

Jiří Drahoš je od samého počátku PRO kvóty a PRO to, abychom tyto kvóty plnili a nechali si i my svoji vlast zasáhnout vlnou nelegálních migrantů nenávidějících naši civilizaci, kulturu i morální principy. Viz známý Zvací dopis č. 2 (alias „Výzva vědců“).

Nebo například známý rozhovor Jiřího Drahoše pro Kolegium Paměti Národa: Dotaz: „Ale teď je situace v Evropě taková, jaká je. Je zaplavená spoustou uprchlíků. Jsou země…západní…které prostě je mají na krku. neměli bychom přece jenom tu solidaritu nějakým způsobem projevit s těmi zeměmi? Jsme součástí Evropské Unie.“

Jiří Drahoš: „….Přijmout tady nějakých 2 600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém. Samozřejmě po zkušenosti z minula si kladu otázku, kolik by jich tady vlastně zůstalo.“

Takže kvóty by plnil, to není žádný problém, a jenom lituje, že by ti kulturní obohacovači z naší země odešli.

—- Druhá poznámka – nyní také dávno nejde o kvóty. Ale o automatický bez-kvótový mechanismus přidělování nelegálních migrantů do těch zemí EU, které jsou dosud nejméně zasaženy. Kvóty skončily na podzim minulého roku. Nyní se distribuce nelegálních migrantů chystá přes Dublin IV., tedy automatické přidělování nelegálních migrantů podle excelovské
tabulky nějakého bruselského úředníčka s královským platem.

Ale čemu se divit, když paní Drahošová to řekla jasně- Česká televize je proti Miloši Zemanovi a straní Jiřímu Drahošovi. Tolik k nestrannosti „veřejnoprávní“ kavárenské ČT placené z peněz „dolních deseti milionů“. Zdroj.

— Třetí a nejdůležitější poznámka: Jak moderátorka věděla, CO PŘESNĚ SLYŠEL DRAHOŠ TOHO DNE VE ZPRÁVÁCH, dříve než to sám vykoktal ????? MĚLI OBA STEJNÝ SCÉNÁŘ ?

Post scriptum:
Po internetu běží rumour (neověřený drb), že Drahoš měl v obou debatách naslouchátko a on-line nápovědu. Nevím, zda je to pravda. Ale musím říci, že u Miloše Zemana nebo Václava Klause a dokonce ani u Mirka Topolánka bych tomu nevěřil. U Jiřího Drahoše mi to nepřipadá vyloučené.

Ale to bude jistě chybou mojí, neb nejsem dostatečně pro-eurosojuzově naladěn ba ani dostatečně genderově korektně „vzdělán“. A ač podnikatel, vysokoškolák a dokonce z Prahy (navíc milující kavárny), tak budu volit Miloše Zemana.

Protože zdravý selský rozum ne-intelektuálů, těch pro kavárnu „buranů z vesnice“ je až příliš často moudřejší, než intelektuálové se svou touhou přilnout k moci, k jakékoli moci, třebas i protinárodní.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském