Útoků na migranty bude nejspíš přibývat. Mediální a politický mainstream jsou hlavní viníci

Zkusme si to obrátit. Kdyby Evropané v hojném počtu mířili do vzkvétajícího Afghánistánu, Iráku, Etopie atd. a místo přizpůsobení by se snažili obyvatelům těchto zemí vnucovat své zvyklosti. Povýšenecky by komentovali kamenování, obřízky žen, ponižující postavení žen ve společnosti atd. No a občas, ale fakt jenom občas, by Evropané znásilňovali tamější ženy. Jak dlouho si myslíte, že by si to Afghánci nechali líbit?

Josef Provazník

Myslím, že hned po prvním znásilnění by rozpoutali proti evropským migrantům brutální pogromy. A teď si vezměte, že migranti z Blízkého východu a Afriky se zejména v Německu, Rakousku či Švédsku dopustili stovek znásilnění, kterých nebyli ušetřeny ani děti či staré ženy.

Je vlastně s podivem, že cílených útoků proti migrantům je v Evropě tak málo. Jsme prostě civilizování a spoléháme se na demokratické mechanismy a právní stát. Věříme ve spravedlnost. Ale k čemu to je těm stovkám či možná tisícům obětí a jejich příbuzným?

Pokud bude mediální a politický mainstream pokračovat ve stejném stylu i nadále, bude útoků na migranty přibývat. A budou je páchat čím dál tím častěji obyčejní lidé, kteří by za normálních okolností k násilí nikdy nesáhli. Třeba pozůstalí po obětech znásilnění a vražd.

Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském