Podal jsem přihlášku do ODS. Třeste se! Já tam pořádek udělám

Po mnoha měsících nelítostné kritiky ODS jsem se rozhodl k zásadnímu kroku. Ačkoli jsem individualista tělem i duší a radši bych snad sáhl Damkové na švába, než se stal součástí jakéhokoli „kolektívu“, PODAL JSEM PŘIHLÁŠKU DO ODS.

Josef Provazník

Nelitujte mě, nespílejte mi, neťukejte si na čelo. Sám vím, že na svá bedra beru těžký kříž. Moje mise by se dala označit v podstatě za „vymýtání (pravdoláskařského) ďábla“. A má skutečně tak trochu duchovní podtext.

Měl jsem před pár dny v noci takové živé vidění. Bůh na mě ukázal prstem a řekl mi, abych ty pravdoláskařské bezbožníky hnal až k jámě pekelné. Pochopil jsem, že jsem se stal novým spasitelem, vykupitelem, mesiášem či jak můj nový úděl chcete nazývat.

Bude to cesta trnitá, ale věřím, že s pomocí boží se dobrá věc podaří a „TOPkařsko-pravdoláskařské“ křídlo bude v rámci ODS naprosto zdecimováno. Budu ty zvrácené duše pronásledovat na souši, na vodě, v nížinách i v horách. Po svačině i před svačinou. Před začátkem Ordinací v Růžové zahradě i po jejím skončení atd.

Nepřestanu, ani když budou prosit o milost a štípat Lavičky Václava Havla na otop. Nebudu brát zajatce a budu nemilosrdný, i když půjde o ženy a děti. ZLO nezaslouží slitování. Milosrdenství je neomarxistický přežitek, který si coby boží bojovník proti satanovi nemohu dovolit.

Už teď mi moji špehové, beránci boží a poslové DOBRA, hlásí, jak jsou pravdoláskařští pekelníci z mé mise vyvedeni z míry. Urážejí mě, nadávají mně, spílají mi. Vyzývají svého lucifera, aby zabránil mému přijetí. Ale to mě nezastaví.

Jejich pekelný kvikot mě naopak nabíjí životodárnou (boží) energií. Zůstávám pevný jako skála a odhodlaný postavit se ďáblovi v rouše ďábelském čelem. Schyluje se k rozhodující bitvě mezi DOBREM a ZLEM, mezi SVĚTLEM A TMOU… a já jsem na ni připraven.

Jane Mrouskáčku, Karle Můro, Vlastičko Tápá, Tomáši Holoto, Radime Červíne, Petře Kefírvodo, Dušane Lumpovský a další služebníci pravdolásky v ODS….jdu si pro vás!

Naopak pro bohabojné konzervativní členy ODS mám jen sladká slůvka útěchy a především naděje:

„Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku, vždyť nyní je vám/nám spása blíže, než tenkrát, kdy jste uvěřili…Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla…“

Aleluja!