Která fakulta zas dala zápočet studentům za inscenaci protestu proti kardinálu Dukovi?

protest proti kardinálovi Dukovi před Arcibiskupským palácem byl tristní inscenací se slabým scénářem i režií. Pár studentů v maskách se postupně v kruhu kácelo na zem, když čtyři z nich louskali připravený text. Text byl jejich dopisem papeži Františkovi do Vatikánu. Opravdu jejich? To, co v textu stálo nebylo vůbec psáno jazykem mladé generace. Neustále se v něm odkazovalo k historii slovy vzpomeňme, vzpomínáme.

neomarxistická sviňská pakáž v akci – řezat řemenem přes zadnice | reprofoto: youtube.com

Jak se také později ukázalo, vystupující „aktivisté“ tvrzením v dopisu ani nerozuměli a nedokázali je v následné diskuzi s přítomnými podporovateli pana kardinála obhájit. Podporovatelů pana kardinála se sešlo asi stejně jako protestantů. Také houf novinářů byl početný, včetně těch z ČT, kteří se „po představení“ senzacechtivě s dotazy a rozhovory obrátili jen ke skupině, která protestovala proti panu kardinálovi. Podporovatelé kardinála je nezajímali, zřejmě v rámci objektivity a vyváženosti reportáží.

Oč jde? Pan kardinál brzo oslaví své 75. narozeniny a měl by tudíž podat demisi a pak mu může být prodloužen mandát. To se ale nelíbí určité části katolíků. Proto už dopředu adresovali dopis papežovi, aby pana kardinála více nejmenoval.

Důvodem má být údajný Dukův příklon k prezidentovi Zemanovi, doslova řečeno „Sblížení trůnu a oltáře“, příklon k nacionalismu a pravici, sloužení mše v roce 2015 za Zemana, blahopřejný dopis Okamurovi a jiné důvody nesouhlasu s kardinálem. Připomenuty byly i církevní restituce. V té době byl kardinálem Miroslav Vlk a Dominik Duka arcibiskupem pražským. Ano, církevní restituce jsou jistě pro společnost hlubokým niterným problémem. Přes snahy všech tehdejších oponentů, byla politická a církevní vůle jiná. Dnes je tento argument pro zpochybňování případného prodloužení mandátu kardinála, spíše zástupným důvodem a hodí se současným aktivistům „do krámu“. Velmi neseriózní vykreslení pana Duky, který je podle aktivistů nepřístupný názorům „běžného pracujícího lidu“, provázelo celý text dopisu.

Pan kardinál je totiž, podle mého názoru, naopak člověkem, který měří a káže všem stejně, je laskavý, spravedlivý a trpělivý. Lidi nerozděluje podle politické příslušnosti, podle jejich úspěchů a neúspěchů, podle jejich sociálního postavení a statusu, podle jejich zájmů, vzezření a příslušnosti k etnickým, genderovým a jiným skupinám. Vždycky jasně odsuzoval nacistický i komunistický režim, které těžce zkoušely jeho otce, rodinu i jeho samotného. Je to člověk velmi zkušený, moudrý a zastává konzervativní křesťanské hodnoty a to je to, čeho si na něm mnozí vážíme. Za mě, je kardinál Duka příkladem správného vlastenectví.

A to je asi právě to, co někomu na současném kardinálovi nejvíc vadí. Proto celé to aktivistické divadlo, které je stupidním pokusem o rozpoutání vlny nenávisti proti Dominiku Dukovi.

Naštěstí se pana kardinála začalo zastávat hodně lidí i umělců a vyjadřují mu svoji podporu, kterou od nás bude moc potřebovat, protože žalovat papežovi a skrývat své podpisy, pak na jakýsi „happening“ poslat pár vyjukaných neznalých studentíků, to už chce opravdu hodně silný žaludek někoho, kdo si přeje, aby se poměry u nás nějak změnily v jeho prospěch a pro zájmy úzké skupiny lidí.

Celé mi to velmi připomnělo nedávný „pochod hrdosti“ Pilsen Pride, o kterém jsem informovala v blogu, kdy se nakonec provalilo, že studenti za účast v něm dostávali zápočet na jedné místní fakultě.

Posuďte sami, jak si vedli „katoličtí aktivisté“, zda-li pak umí vůbec odříkat alespoň „Otčenáš“? Dostala děvčata alespoň zápočet, jako ta za účast v pochodu LGBT?

  • Podporu kardinálu Dukovi můžete vyjádřit v petici zde.
  • Otevřeným dopisem Svatému otci zde.
  • Nebo v dopise Dominiku Dukovi režiséra Jiřího Stracha zde.


Zdroj: Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském