Petr Kramný – smutné čtyřleté výročí selhání justice

Zítra, tj. 17. 2. 2018 to budou čtyři roky od zadržení a následného obvinění Petra Kramného z úkladné vraždy manželky a dcery, kterou měl spáchat elektrickým proudem v Egyptě buď 28. 7. nebo 29. 7. 2013. Případ Petra Kramného od počátku, a to bohužel i díky samotnému Petru Kramnému, provází obrovský mediální zájem, který zejména bulvárním novinám nepochybně vydělal desítky miliony korun.

Ilustrační koláž | Autor: Ondřej Höppner

Případ Petra Kramného od počátku budí emoce, různé konspirační teorie a nepochybně i řadu pochybností. Mediálním honem byla vyrobena vraždící stvůra Petra Kramného, který dle žalobce popravil svou ženu i dceru elektrickým proudem. Zásadní podíl “viny” na zrození této zrůdy nepochybně nese samozvaná zmocněnkyně poškozených, členka České advokátní komory JUDr. Klára Long Slámová. Ta se víceméně neúčastnila žádných úkonů a tak asi proto poskytovala na základě spisového materiálu probíhající trestní věci řadu prohlášení, rozhovorů a dokonce stanovisek. Zásobovala veřejný prostor informacemi, které se dnes prokazatelně dají označit za částečně deformované či za naprosto smyšlené lži s jediným cílem, a to vytvořit naprosto šílenou vraždící zrůdu Petra Kramného.

Do dnešního dne rozděluje případ Petra Kramného veřejný prostor na dvě nesmiřitelné skupiny odpůrců a zastánců. Zásadní otázkou však je, kde je objektivní pravda v této věci, která nepochybně vejde do dějin.

Jedním ze zásadních argumentů odpůrců Petra Kramného je ta skutečnost, že byl pravomocně a vykonatelně odsouzen a věc již přezkoumaly 3 soudní instance, takže neexistuje možnost žádného omylu. S ohledem na 24 let činnosti Spolku Šalamoun mohu s naprosto klidným svědomím konstatovat, že to, že je někdo v České republice pravomocně odsouzen, vůbec neznamená, že je pachatelem. Anály Spolku Šalamoun obsahují desítky případů, kde byl někdo, dokonce opakovaně, odsouzen a po letech se prokázalo, buď že pachatel je někdo úplně jiný nebo u odsouzeného, který byl opakovaně odsouzený, česká justice po letech konstatovala, že není důkaz, že je pachatelem.

Spolek Šalamoun se případem Petra Kramného zabývá velmi intenzivně již několik let, účastnil se soudních jednání a se souhlasem Petra Kramného má přístup ke spisovému materiálu, takže se objektivně dá konstatovat, že má dostatek relevantních informací k vlastnímu závěru.

Spolek Šalamoun provedl snad již stovky ad hoc konzultací s váženými, uznávanými a zkušenými odborníky nejen v České republice, ale i napříč Evropou. Mohu konstatovat, že k dnešnímu dni existuje celkem 9 závěrů v odvětví soudního lékařství, kdy 7 z nich příčinu smrti, tedy vraždu elektrickým proudem, vylučuje. I hokejovou matematikou se jedná o naprosto jednoznačný zápas.

Případ Petra Kramného je ukázkový případ klientelismu, osobních vazeb a osobních zájmů „velké ostravské rodiny” a dále ukázkovým příkladem naprostého selhání znalců obžaloby, kteří vyšli vstříc svým ostravským živitelům z řad Policie České republiky a patrně omylem si nálezy na tělech a orgánech Moniky a Kláry Kramných prostě vymysleli.

Naprosto chápeme obrovskou nelibost „velké ostravské rodiny“ nad činností Spolku Šalamoun, protože nikdo z nich nepočítal, že v případě údržbáře, který nemá žádné finanční prostředky, není politik, fotbalista či jiná veřejně známá osobnost a ještě ke všemu je vraždící zrůda, se v nemilované Praze objeví skupina lidí, která mravenčí prací zdokumentuje, ukáže a prokáže tolik pochybení, že by jejich výčet měl asi kilometr.

Bez ohledu na rozhodnutí Ústavního soudu máme dvě naprosté jistoty:

1. Případ Petra Kramného se nepochybně tak či onak znovu objeví před Krajským soudem v Ostravě.

2. Každý slušný občan jednou zapláče nad spravedlností v České republice, jejím výkonu a prosazování a zároveň všichni zapláčeme nad vysokým odškodněním za vykonstruovaný proces nad Petrem Kramným.

Je znovu třeba akcentovat, že ve výkonu výjimečného trestu odnětí svobody se nachází již 4. rokem občan České republiky Petr Kramný, který měl zavraždit svou manželku a dceru elektrickým proudem, když vážení, zkušení a erudovaní odborníci i pod sankcí trestního stíhání jednoznačně a nezávisle na sobě písemně konstatují, že k takovému závěru neexistuje žádný důkaz.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském