Je váš postoj skutečně i váš názor?

Jste v prezentování svých názorů odvážní? A nebo to, co navenek zastáváte, tak to zastáváte jenom proto, abyste se náhodou někomu neznelíbili? Třeba někomu z té rádoby elity od takzvané „pražské kavárny?“

Libor Čermák | foto: FB autora

Nemůžu si pomoci, ale když vydím tu vědeckou, uměleckou a novinářskou frontu, jak často tvrdošíjně zastávají postoje, které jsou spíš blíže k názorům pražskokavárečníků, sluníčkářů a neomarxistů než ostatních obyčejných českých lidí, často se mi ani nechce věřit, že to jsou u všech konkrétně ty jejich názory. Vždyť je přeci všeobecně známo, že postoj pražskokavárečníků, sluníčkářů a neomarxistů je přeci trošku někde jinde, než postoje běžného českého občana.

Jste také takoví, že prezentujete skutečně ty svoje názory? Nebo prezentujete takové postoje, jaké prezentujete jenom proto, aby vás náhodou někdo z nich nenazval populistou? Nebo, když se proti něčemu odvážíte otevřeně postavit, tak aby vás nenazval dokonce nějakým tím „…fobem“? Skutečně by se měl každý zamyslet, zda jeho postoje jsou skutečně i jeho názory.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském | Kráceno