Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka

František Bergoglio, jezuita, byl několikrát napomenut, varován, aby se oddělil od herezí. Přesto zatvrzele odmítá jakýkoliv projev pokání. Nadále dává mimořádně velké pohoršení nejen věřícím římskokatolické církve, ale i všem křesťanům a nevěřícím. Zneužitím nejvyšší církevní autority skrze hereze intenzivně prosazuje sebezničení církve, a to ve věroučné i morální oblasti.

Satanův sluha František

Jde o tyto hereze:

František Bergoglio
1) v exhortaci Amoris laetitia popřel objektivně platné morální normy.
2) neoddělil se od herezí synkretismu s pohanstvím, které Kristovu spasitelnou smrt staví na stejnou rovinu s obětmi pohanským bůžkům, de facto démonům. Tím likviduje pravdivou misii.
3) prosazuje tzv. dynamický přístup k depositu víry, zrovnoprávňuje tím hereze s apoštolským učením.
4) neidentifikoval a neodsoudil hereze II. Vaticana jako synkretismus s pohanstvím a ztotožnění Alláha s Jahvem (LG 16, deklarace NA).
5) má účast na zločinech proti lidskosti Nového světového řádu (NWO).
6) usiluje o dechristianizaci Evropy intenzivním prosazováním islamizace.
7) mlčí ke kradení dětí juvenilní justicí.
8) v protikladu učení Písma a Tradice schvaluje a propaguje homosexualismus i jiné gender deviace.

Pro tyto hereze František Bergoglio sám sebe vyloučil z katolické církve. Proto Byzantský katolický patriarchát, v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vyhlašuje Františka Bergoglia za vyloučeného z katolické církve. Pokud jmenovaný nebude konat pokání ani v hodinu smrti, bude věčně zavržen.

Každý katolík, který s ním tvoří jednotu v herezi, se rovněž vylučuje z katolické církve.

Proto ať kněží a biskupové už ve svaté liturgii nezmiňují jméno tohoto exkomunikovaného apostaty Františka.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
14. 2. 2018