Vymýtím z ODS pravdolásku

Před osmi dny jsem odeslal na žádost šéfa jednoho sdružení ODS své CV a odůvodnění, proč chci vstoupit do partaje. A prý se můžeme i sejít osobně. Tak jsem napsal, že jsem pro a stejně žádná odpověď.

Josef Provazník

Přitom jdu v poslední době do sebe. Nepublikuji žádné info. z té tajné fejs skupiny ODS, léčím skrz naskrz propíchanou vúdú panenku Jana Klusáčka hojivými mastmi a absolvoval jsem na vlastní náklady tu náročnou tour po nástěnkách ODS.

Dobrá, možná jsem nemusel společně s tím emailem posílat svoji fotku s mačetou a sloganem „Vymýtím z ODS pravdolásku“. Stejně tak asi bylo zbytečné jim tam psát, že mým jediným cílem je založit v partaji podzemní hnutí a sesadit Petra Fialu.

A co jako? Jsem prostě upřímný člověk. Co na srdci, to na jazyku. Jsem přesvědčen, že i tak mám PRÁVO stát se členem ODS! Já mám každopádně času dost. Lasička si do kurníku nakonec vždycky cestu najde.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském