Další případy otřesného týrání zvířat. Tresty pro viníky jsou úsměvné

V posledních dnech proběhly médii zprávy o děsivém týrání psů na Pelhřimovsku a krav na Trutnovsku. Ostřílení veterináři něco podobného neviděli desítky let.

Evžen Korec

Zcela vyčerpané krávy nechal majitel bez přísunu potravy uvázlé v hnoji. Na vyprošťování zvířat se museli podílet hasiči, kteří přes veškerou snahu nezabránili nutnosti utracení několika kusů skotu. Na Vysočině zase žena v rodinném domě „chovala“ přes dvě stovky psů. Ti živořili ve vlastních výkalech uvězněni zdmi prosáklými močí.

Oba týmy zkušených veterinářů, kteří na těchto místech zasahovali, se shodují, že takové zacházení se zvířaty neviděli již dlouhá léta. Oba případy mají přitom společnou příčinu, a to zcela nezodpovědné majitele zvířat.

Proti takovému jednání je nutno rázně zakročit

Zabránit opakování podobných případů může zpřísnění trestů pro majitele, zjednodušení legislativy v oblasti udělování povolení ke kontrolám a hlavně nákup zvířat z prověřených chovů.

V minulosti se podobné případy řešily standardně odebráním zvířat a udělením pokuty v řádu tisíc korun, které navíc majitelé mnohdy neplatili. Spíše výjimkou bylo podmínečné odsouzení majitele. Ať si každý sám posoudí adekvátnost těchto trestů. Faktem je, že jejich zpřísnění zcela jistě exemplárně demonstruje odsouzení takovýchto praktik.

Dalším problémem je častá neschopnost úřadů zabránit podobnému jednání v jeho průběhu. Současné zákony mnohdy znemožňují rázně a efektivně zamezit probíhajícímu týrání zvířat. V případě zmíněných psů se o problému vědělo už dlouhá léta. Sousedé sice v obavách z existence množírny proti chovu aktivně vystupovali, sepisovali petice a dožadovali se prošetření celé situace, ale kvůli absenci povolení se policie ani veterináři nikdy nedostáli dál než k vratům majitelky. Legislativní změny by také mohly proběhnout v procesu udělování povolení ke vstupu do objektů podezřelých subjektů.

Důležité je nepodporovat pofiderní chovatele. To se děje často nevědomky, když lidé nakupují zvířata z neprověřených chovů, ve kterých jsou zvířata chována v nepřípustných podmínkách. Koupí levných zvířat přes anonymní inzeráty lidé navíc nejenom podporují majitele množíren, ale také získávají zvířata s podlomeným zdravím. Kdo šetří, tak nemá vždy za tři. Před zakoupením zvířete je zásadní prověřit si jeho dodavatele. Garanci kvality poskytnou renomované chovatelské stanice nabízející psy s průkazem původu. A pokud už chcete ušetřit, navštivte raději útulek a vyberte si zvíře, u kterého budete mít jistotu, že zároveň nepodporujete vlastníka množírny.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském