Sekretář ČBK Přibyl diskriminuje Okamuru

Na DVTV vedla moderátorka Drtinová interview s generálním sekretářem ČBK P. Přibylem. Je třeba přiznat, že na dotěrné otázky moderátorky, která sledovala určité cíle, především kompromitaci kard. Duky, sekretář ČBK mnohdy odpověděl diplomaticky. V některých tématech však bohužel posluchačům prezentoval nesprávné postoje. Chtěl bych zde na ně poukázat.

Cituji:

Drtinová: „Vy byste takové dopisy (blahopřání k vítězství ve volbách) posílal, třeba Tomio Okamurovi?“

Přibyl: „…Tomio Okamura je člověk, který vyvolá strach a pak chce zachránit lidi od té fámy strachu, a to je velmi nebezpečné, to je naprosto proti křesťanství a evangeliu.“

Komentář: Ptám se: V čem konkrétně T. Okamura vyvolává strach? Pokud Přibyl míří na otázku islamizace, pak nejde o fámy, ale o reálné nebezpečí, a to mimořádně velké. Jestli toto Přibyl nevidí, je buď slepý, anebo diváky balamutí vědomě. Přibyl by se měl naopak rovněž snažit tento zdravý strach z islamizace vzbudit jako opozici masmédiím, které vědomě uspávají národ. Když nemáme strach z toho, z čeho bychom ho měli mít, následuje tragédie. Postoj T. Okamury je zde plně biblický, protože chrání křesťanství, kde žto postoj Přibyla je naprosto proti křesťanství a evangeliu.

Drtinová: „Vadí vám to?“ (že Duka napsal Okamurovi blahopřejný dopis)

Přibyl: „Vadí mi, že lidé tohoto ražení vyhrávají volby, že se s nimi potom musí člověk v tom veřejném prostoru setkávat.

Komentář: Pane Přibyle, uvědomujete si, že jste jako generální sekretář ČBK zaujal vrcholně diskriminační postoj?! Tak vysoký stupeň nejen netolerance, ale přímo nesnášenlivosti, který máte, šokuje! Vám vadí, že se musíte s takovými lidmi, kteří vznášejí požadavek na ochranu společnosti, ve veřejném prostoru setk&aacu te;vat. Asi proto, že jste pak konfrontován s tímto duchem pravdy a reality, a to nevyhovuje duchu, kterého máte Vy, který naopak realitu popírá a žije v irealitě. Důsledkem je, že nebráníte ani společnost ani křesťanství.

Pokud Vám vadí, že lidé jako je T. Okamura vyhrávají volby, měl byste si uvědomit, proč je vyhrávají. Volí je lidé, kteří v islamizaci pravdivě vidí reálné nebezpečí. Okamura nevystupuje s žádnou konspirační teorií, ale s reálným problémem. Copak Vy chcete, aby tady byla taková atmosféra, jako je ve Francii, kde kněžím řežou krky, kde zločinnost rapidně stoupla a kde se lidé bojí o svůj život, anebo jako např. v Německu, kde je situace podobná? Taková situace vám v ČR vadit nebude? Vám vadí ten, kdo před touto realitou včas varuje. Prostí lidé, kteří Okamuru volili, mají více rozumu a soudnosti než Vy, který mluvíte jménem všech biskupů, a tedy i jménem všech katolíků Česka.

Drtinová: „Takže vnitřní problém s tím trochu malinko máte…“

Přibyl: Já s tím mám dost vnitřní problém. Mně se nelíbí to, že se vyvolává v lidech strach, případně apatie, a takto se lidé vedou k tomu, že se ovládají, to vidím jako nebezpečnou situaci ve společnosti.“

Komentář: Uvědomujete si svůj neevangelijní postoj k bližnímu a k českému národu? Nazýváte nebezpečnou situací ve společnosti, když lidé prohlédnou, poznají pravdu a v závislosti na ní jednají. Vy tvrdíte, že Okamura vyvolává apatii, ale apatii vyvoláváte Vy! On je člověk aktivní, aktivně pracuje na záchraně, kdežto Vy vedete apatií ke zničení církve i národa. On dokázal pohnout národ, aby se zmobilizoval a vyjádřil jasný postoj, že je proti islamizaci, a v tom má zásluhu i pro budoucí generace. Navíc Vy tím nepřímo odsuzujete i pana kardinála.

Drtinová: „Nepoškozuje obraz církve vztah kard. Duky k menšinám, například k homosexuálům? Podle vás, homosexuálové nemají být křesťané? Většina z nich se cítí být vyvržena na okraj církve…“

Přibyl: … Myslím si, že se snažíme o to, abychom každého člověka brali jako osobu, která má právo na důstojnost a právo na to, aby byl ten člověk chápán jako osoba. Je to Boží stvoření, Pán Bůh mu dal duši, je to náš bližní, není možné ty lidi dělit do nějakých bezejmenných skupin, člověk, jeho hodnota zůstává… a to nikdo nepopírá.

Komentář: Každý má právo na důstojnost, ale ztrácí ji, když se dopustí amorálnosti či zločinu, proto vždy byly soudy a tresty. Co se týče církve, pokud se někdo dopustí těžkého hříchu, stává se už jen mrtvým členem Tajemného Těla Kristova a musí konat pokání, aby byl opět živým členem církve. A církev je na to, aby jasně nazývala zlo zlem, hřích hříchem. Pokud to nekoná, ztrácí své opodstatnění a zaviní, že lidé jdou do věčného zavržení. Co se týče milosrdenství a odpuštěn& iacute;, to je jenom pro ty, kteří konají pokání, ale ne pro ty, kteří pokání odmítají. Ve své odpovědi se Přibyl vyhnul podstatě problému.

Pokud se frázemi o právu na důstojnost stírá a popírá Boží zákon, tak daleko větší hřích než homosexuálové má takový církevní představitel – jako je sekretář ČBK Přibyl.

Co se týče Božího stvoření, Pán Bůh homosexuála tak nestvořil. Homosexualita je buď zděděná svázanost kvůli hříchu rodičů, anebo získaná zvrácenost, z které musí dělat pokání a s kterou musí bojovat, a ne odbýt podstatu frází, že jsme Boží stvoření a že máme duši. Právě proto, že máme duši a čeká nás Boží soud a věčnost, je církev povinna jasně vyjádřit podmínky spásy. A základní podmínkou je pokání, ne jakási tolerance k hříchu.

Člověk, který je homosexuál a který odmítá konat pokání, je také náš bližní, ale láska k bližnímu je varovat ho před věčným zavržením, a ne ho nechat, aby infikoval druhé a to vše zabalit do frází, že je náš bližní a nemůžeme ho zařadit do bezejmenných skupin.

Drtinová: „V roce 2015 zakázal kard. Duka promítání filmu o knězi s homosexuálními sklony na festivalu Prague Pride a minulý rok v srpnu potvrdil svůj názor, že neexistuje důvod pořádat mše svaté speciálně pro příslušníky sexuálních menšin…“

Přibyl: Myslím, že je potřeba, aby člověk měl zajištěnou nějakou duchovní péči. A jestli to budou nějaké takové nebo makové skupiny naprosto podružné… a někdy pod záminkou skupin si některé skupiny vynucují určitou pozornost a to si myslím, že není úplně v pořádku a tudy bychom neměli úplně jít. Měli bychom zajistit člověku každému to, aby se mohl setkat s Bohem, s knězem, se svými bližními, ale dělat pro zájmové nebo nezájmové skupiny něco, to si myslím, že není primárně nutné. Jsem přesvědčen, že každý, kdo má tuto stížnost, má možnost duchovního života naplno.. ..

Komentář: Pokud kard. Duka zakázal promítání filmu, který propaguje zvrácenost do řad kněžstva, tak to byla jeho svatá povinnost. To by měl pan Přibyl, jako sekretář ČBK, vědět. Pokud kardinál odmítl sloužit mši jako součást gay festivalu v Praze, jednal správně. Jinak by dal velké pohoršení všem křesťanům. Pokud by homosexuálům sloužil mši, posvětil by jim tím jejich zvrácenost a utvrdil je na cestě do záhuby.

Přibyl chce zajišťovat duchovní péči homosexuálům a přitom mlčí o tom, že homosexualita je hřích, který je nakažlivý. Navíc je to závislost, která bývá spojena s chorobou AIDS i s psychickou poruchou. Jde rovněž o duchovní svázanost silou temnoty. Bez znalosti a respektování těchto základních pravd není možná žádná duchovní péče, jinak by to bylo kontraproduktivní. Tedy jde o škodu vůči církvi i samotnému homosexuálovi. Církev je tu 2000 let a k otázce homosexuality měla vždy jasné, biblické stanovisko i co se týká pastorace těchto lidí. Vedla k pravdiv& eacute;mu pokání a k ochraně, aby se tato amorálnost nešířila.

Na závěr: Udivuje mě, jak může páter Přibyl s takovými postoji mluvit za české biskupy? Tak by mohl mluvit snad za spolek zahrádkářů či holubářů.


o. Josef, kněz BKP

10. 3. 2018