Pokání a modlitba – biskupům zemí V4

Postní doba vrcholí, vstupujeme do svatého týdne. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt a Jeho slavné vzkříšení. Byzantský katolický patriarchát se na vás, vážení biskupové zemí V4, obrací s prosbou. Povzbuďte k velikonočnímu procesí na 2. dubna 2018. Tato manifestace za rodinu a národ pak proběhne v každé vesnici a v každém městě.

Ilustrační snímek

Když Slovensko ohrozil majdán, mnozí věřící dali Bohu slib. Modlí se dvě hodiny denně až do Velikonoc za záchranu Slovenska. Jednu hodinu se modlí od 20-21:00 večer, každý ve své rodině. Druhou hodinu si každý k osobní modlitbě vybral v čase, který mu nejvíc vyhovuje. Mnozí se postí v pondělí, středu a pátek tak, že teplou stravu jedí až večer. Bůh vyslyšel úpěnlivé volání. Tím ale duchovní boj neskončil. Dále zemím V4 hrozí naplánovaná sebevražda skrze Dublin IV. a Istanbulskou úmluvu. Je to jako boj Davida s Goliášem.

Někteří politici, jako například exprezident ČR Václav Klaus, vidí jediné řešení ve vystoupení z Evropské unie.

My vybízíme na prvním místě k pokání a k modlitbě. Kéž se najdou odvážní muži a ženy, Boží bojovníci, kteří rovněž dají Bohu slib dvou hodin modlitby denně, a to od Velikonoc, 2. dubna, do Letnic 20. května.

Vedení církve už několik desetiletí odmítá pokání. Proto nese vinu za současnou demoralizaci, řízenou z OSN a EU, a rovněž za islamizaci křesťanských národů.

loading...

II. vatikánský koncil bohužel neřešil aktuální problematiku a nevybídl k potřebnému pokání. Naopak otevřel dveře synkretismu s pohanstvím a neomodernismu skrze historicko-kritickou metodu. Ta popírá Božství Kristovo, Jeho vykupitelskou oběť, reálné a historické vzkříšení i inspiraci Písma.

Synkretismus prosadil magickou frázi „úcta k jiným náboženstvím“, de facto úcta k démonům. To otevřelo dveře nejen islamizaci Evropy, ale i multikulturalismu skrze antimisii buddhismu a hinduismu. Gesto v Assisi pak realizovalo tuto cestu apostaze.

Odpad od fundamentů křesťanství otevřel širokou cestu gender demoralizaci. Dnes už je normalizovaná i v církvi. Kardinál Marx prosazuje sňatky homosexuálů v katolických chrámech. Morální rozklad má své kořeny v modlářství synkretismu a v liberální teologii, která odmítá živého Boha.

Proto vyzýváme biskupy a kněze zemí V4 ke konkrétnímu pokání k záchraně svých národů. Pokáním dnes ať jsou 4denní exercicie. V nich je nutno zdůraznit nejzákladnější pravdy víry.

Svůj osobní vztah ke Kristu ať každý kněz vyjádří slovem a gestem vyznání Ježíše za svého osobního Spasitele a Pána. Rovněž je třeba ukázat na skryté hereze neomodernismu a synkretismu a odřeknout se jich. Je třeba se také odřeknout sympatií k novodobým formám věštění, magie a spiritismu.

Bůh skrze proroka Ezechiela zaslíbil nové srdce a nového Ducha. Duchovní transplantace nového srdce se stala na Golgotě realizací testamentu: „Hle, tvá matka.“ Proto i kněz ať přijme jako učedník Jan nové srdce. Ať přijme i Ducha svatého jako apoštolé v den Letnic.

loading...

Vážení biskupové a kněží, touto konkrétní formou pokání, připravte cestu pro Boží zázrak. Země V4: Česko, Slovensko, Maďarsko i Polsko pak Bůh zachrání!

V Kristu


+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

loading...

25. 3. 2018

Kopie: Vládám zemí V4

Čtěte dále:

Na pohřeb teroristy Mandely jeli, na olympiádu ne.... Mají plnou hubu lidských práv, zatímco adorují teroristy a posílají zbraně a peníze rebelům do zemí, kde vyvolali válečné konflikty, jejichž důsledky ...
Kojení na veřejnosti bych mírně trestal Pokud by vás někdy už nudilo si notovat se svým okolím na téma migrace, EU, Babiše atd. , tak doporučují téma "kojení na veřejnosti". To je tak netuše...
Lucie Sulovská: Tak prý neexistuju… „Jsi kláva, Lucino!“ zavřeštěl můj mladší bráška, když jsem ho snažila vystrčit od tehdy jediného dětem přístupného počítače v naší domácnosti, abych ...
Jak by vypadal komunyzmus po Jakešovi Mnozi lidi dneska uvažuju, jak by to asi vypadalo, kdyby fejkova revoluca s mrtvym Šmidem neproběhla, nebo kdyby Havel neměl taku podporu amerycko-gor...
Od papeže Františka čekám jen to nejhorší. Máme ho... Přiznám se, že nesdílím nadšení ze současného papeže. Důvodů je vícero – od jeho nešťastných a nepromyšlených výroků, které si vysloveně říkají o přek...
Historie zpracování kovů – 10. Sochy Již jsem uvedl, že od počátku se kovy využívaly k výrobě různých artefaktů. Ve starověku se z nich dělaly i velké sochy. Nejznámější je kolos na ostro...
Praha se nalézá ve zlatém řezu České republiky... Před časem jsem se v jednom článku zabýval zvláštní věcí. Praha, naše hlavní město, se současně i nalézá na poledníku, jenž vede ČR nejdéle. A tak jse...
Uprchlíci, transplantace a pogromy na Židy To všechno má jednoho společného jmenovatele. Snahu organizmu nebo společnosti vypudit z těla cizorodý prvek. U transplantací to je, myslím, ten nejvě...
Počítačové hry na letních olympijských hrách?... Ráno jsem ve Studiu 6 na České televizi sledoval příspěvek o tom, že existuje snaha dostat hráče počítačových her na letní olympijské hry. Nevím jak v...
Uvítací výbory jedou na plné obrátky: „Nic neorgan... Americká armáda se každou hodinu přibližuje k hranicím České republiky. Není překvapením, že v čele „uvítacího výboru odhodlaných“ (cvičení NATO Atlan...
loading...