Proti zlu je třeba zakročit ihned

Před několika dny bylo oznámeno, že ze všech funkcí musel odstoupit George Pell, finanční poradce papeže Františka, poněvadž byl obviněn, že před 40 lety sexuálně zneužíval děti. Druhý případ: Více filmových hereček obvinilo různé producenty řekněme z obtěžování. A taky to udělaly mnoho let po tom, co k události došlo.

Ladislav Jílek | foto: FB autora

Novináři se jen pasou na senzacích a nikde nevidím výzvy: Proti zlu je třeba začít bojovat ihned, ne až po několika desetiletích, a to z těchto důvodů: Násilníkovi je třeba zabránit v ohrožování dalších potenciálních obětí. Po několika desetiletích jde v mnoha zemích o promlčený čin. Po tolika letech je vyšetřování omezeno na výpovědi jedné a druhé strany, svědci si mohou sotva co pamatovat. Obviněný těžko může pomocí svědků prokázat nějaké alibi atd.

V případě toho Finančního poradce papeže je tady ještě jeden důvod. George Pell totiž zkoumal činnost vatikánské banky, poněvadž je vážné podezření, že ji někteří využívají pro daňové úniky. Toto podezření existuje již dlouho. Vatikánská banka spravuje finance církevních subjektů, ale její služby mohou využívat i šlechtici. Těch je v západní Evropě dost a mnozí se živí jako podnikatelé a soudí se, že využívají vatikánskou banku pro daňové úniky. Alespoň to tvrdí Andreas Englisch v knize Bojovník ve Vatikánu.

První krok ke zmapování této situace učinil již Pavel VI. Církevní hodnostář, který věc zkoumal, byl po čase nalezen oběšený pod jedním mostem. Vyšetřovatelé došli k závěru, že se tam nemohl pověsit sám, ale nenašli nikoho, kdo ho tam pověsil. Pak Pavel VI zemřel. Jan Pavel I. byl ve funkci jen krátce. Jan Pavel II. v této věci nepodnikl nic. Podle jedněch proto, že o bankách nic nevěděl, podle druhých proto, že vatikánská banka sponzorovala činnost polské Solidarity. Jeho nástupce Benedikt XVI. pověřil touto činností jednoho biskupa, ukázalo se však, že má vazby na některé šlechtické rody a musel ho odvolat. To se opakovalo i u dalších.

Papež František povolal proto biskupa z Austrálie, který neměl vazbu na šlechtice. V době, kdy se čekaly výsledky jeho práce, byl obviněn, což znamená konec. Tedy ve Vatikánu to znamená konec, u nás někteří soudí, že ani nepravomocné odsouzení neznamená konec politické funkce. Jiný kraj, jiný mrav. Osobně se domnívám, že teď papež na tuto funkci nikoho nesežene a podnikatelé z řad šlechticů budou banku zneužívat dál a to jen proto, že někdo 40 let odkládal obvinění.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském