Marxisti se asi ještě vyskytují

Překvapilo mne, že je ještě mnoho lidí nepovažuje Marxovo dílo za věc minulosti, naopak se domnívají, že jeho ideje jsou využitelné ještě dnes.

Zrůdy pekel na linii od pekelníka Marxe

To, že pokus s realizací Marxových myšlenek ve východním blogu nevyšel, považují za chybu lidí, kteří to dělali špatně. Možná je to tím, že to realizovali Slované a ti jsou podle Marxe podřadná rasa. Pasáže, ve kterých to stojí, překladatelé ve východním bloku z jeho spisů vyhodili.

Podle Marxe je společnost rozdělena na třídy a ta nejchudší třída udělá revoluci, při níž zničí třídu bohatých, zruší soukromé vlastnictví a bude ráj na zemi. Tu nejchudší vrstvu nazval proletariátem, tedy lidi, kteří žijí jen pro své děti. Dnes jsou takovou vrstvou imigranti. Jsou to proletáři, mají hodně dětí. Možná jsou i naladěni pro boj. A možná ti Marxovi fanoušci se dočkají, že skutečně nastolí nebe na zemi. Nejsou to Slované, možná se jim to podaří. Já bych však na to nesázel.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském